• Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  15.02.2022
 • Sted:
  VARHAUG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  VARHAUG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4301086
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune

Lærarstillingar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Velkommen som søkjar til skulane i Hå kommune. Me er ein del av Jærskulen og søkjer lærarar som vil vera med på ei spanande framtid der fagleg fokus, læring og utvikling i eit kollegialt fellesskap er målet. Det vil verta ledige stillingar for lærarar i grunnskulen, faste og vikariat, frå 1.8.2022.

I kommunen er det 9 skular. Me har to skular med berre ungdomstrinn, ein skule med 1.-4. klasse, ein skule med 5.-10. klasse, ein skule med 1.-10. klasse og fire skular med 1.-7. klasse. Dei fleste skulane ligg i kort avstand til jernbanen.

Hå kommune satsar på ei teknologisk utvikling. Me har 1:1 løysning med chromebook til elevane, og ønskjer å utvikle god digital kompetanse i profesjonsfellesskapa.

Skulane i Hå, Gjesdal, Klepp og Time er del av Jærskulen som er eit framtidsretta skulesamarbeid der me jobbar saman for å utvikla den beste skulen for alle elevane og lærarane våre. Me har eit forpliktande samarbeid. Oppdraget vårt med å utdanna og danna unge menneske som tek vare på kvarandre og demokratiet vårt i framtida, er så viktig at me ønskjer å gjera det i lag.

Nyutdanna lærarar får rettleiing i 2 år. Det første året med avset tid og eigen rettleiar på skulen. Det andre året er i grupper på tvers av skulane på Jæren.

Kvalifikasjonar
Me søkjer grunnskulelærarar som har god relasjonskompetanse, gode samarbeidsevner og er dyktige klasseleiarar. Personleg engasjement, kreativitet og utviklingslyst er viktige eigenskapar som me ønskjer hos våre medarbeidarar. Dersom du vil vera med i utviklinga av innhald, arbeidsmåtar og organisering av skule, er Hå ein spanande kommune å arbeida i.
Kommunen har eit omfattande program for kompetanseutvikling og har gode stipendordningar.
Søkjarar som ønskjer deltidsstilling må oppgje ønskja stillingsprosent. Ønskje med omsyn til fag og skule kan takast med i søknaden. For meir informasjon om kommunen: www.ha.no

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Politiattest
Gyldig politiattest nyere enn tre måneder må leveres før tiltredelse.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse. 

 
 • Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  15.02.2022
 • Sted:
  VARHAUG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  VARHAUG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4301086
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune