Detaljer

 • Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  20.09.2020
 • Sted:
  ASKVOLL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ASKVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3125624
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune

Lærar Gjelsvik skule - vikariat

Gjelsvik skule er ein 1-10 skule med ca 50 elevar. Skulen ligg i pendlaravstand frå Førde (32 km) og Askvoll (34 km) og er samlokalisert med Gjelsvik barnehage. Skulen deltek i satsinga "Inkluderande barnehage- og skulemiljø" og har spesielt fokus på læringsmiljøet. Skulen har ledig inntil 25% undervisningsstilling i tida 12.10.20 - 31.07.21.  Undervisninga er i hovudsak lagt til torsdagar

 

Arbeidsoppgåver:

 • Ordinær undervisning - 1. - 4. klasse.  

Kvalifikasjonar:

 • allmennlærar, men andre med godkjent pedagogisk utanning kan og søkje

Personlege eigenskapar og skikkaheit:

 • Gode samarbeidseigenskapar ovanfor elevar, foreldre, kollegaer og leiing
 • Evne til autoritativ leiing av klassen
 • Gode evner til kommunikasjon

 

Vi tilbyr løn etter sentralt løns- og stillingsregulativ.  Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju.  Tilsetjings skjer på dei vilkår og med dei plikter som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtalar.  Pensjonsmedlemsskap i Statens Pensjonskasse.  Politiattest og tuberkulinattest av ny dato må leggjast fram ved tilsetjing.