• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5475399
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 06.12.2023
Ledig stilling

Sogndal kommune

Lærar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me søkjer etter dyktig klasseleiar som samla skal dekka dei fleste faga i grunnskulen. Til stillinga ligg kontaktlæraransvar for elevar. 

Trudvang skule søkjer etter lærar i vikariat frå 19.01.24-31.07.24. Stillinga er i utgangspunktet 80%, men endeleg stillingsstorleik kan avtalast nærmare før tilsetjing.

 

Arbeidsoppgåver: 

 • Planlegge og leie elevane si læring, individuelt og i team 
 • Medverke i skulen sitt profesjonsfellesskap 
 • Sette skulen sitt utviklingsarbeid ut i praksis 
 • Arbeide for eit trygt og godt læringsmiljø og sikre eit godt samarbeid med elevane sin heim 

 

Kvalifikasjonar 

Det er krav om godkjend undervisningskompetanse for tilsetting som lærar i grunnskulen og ynskje om gode digitale ferdigheiter. 

Politiattest er ein føresetnad for tilsetjing. 

 

Personlege eigenskapar 

Som lærar på Trudvang skule ser vi etter deg som har: 

 • evne til å skape sterke relasjonar til elevar, foreldre og kollegaer. 
 • gode mellommenneskelege eigenskapar, engasjement og evne til å ta initiativ. 
 • evne til samskaping og bidra inn i profesjonsfellesskapet. 
 • empati og evna til å sjå heile mennesket. 
 • kreativitet og fleksibilitet til å skape motivasjon hjå elevane. 

 

Me tilbyr 

Som lærar på Trudvang skule kan du vente deg: 

 • ein spanande jobb i skular med innbydande nærmiljø som opnar opp for praktisk og variert undervisning. 
 • eit godt fagleg fellesskap i og utanfor klasserommet. 
 • spanande og krevjande arbeidsoppgåver med stor grad av sjølvstende. 
 • systematisk oppfølging av nytilsette og nyutdanna. 
 • gode moglegheiter for kompetanseutvikling 
 • gode pensjons- og forsikringsordningar og velferdsordningar 

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

 
Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5475399
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 06.12.2023