• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4240087
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Lærar

Gulen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skulen ved Eivindvik barnehage og skule har mellom 80 og 90 elevar i 1. -10. klasse. Sjå www.Eivindvik.skule.no for meir informasjon, planar, bilete osv.

Gulen kommune har ledig inntil 100% mellombels stilling som lærar frå 03.01.22. 

 

Skulane i Gulen har: 

 • Gode læringsresultat
 • Relativt små klassar - ein ideell arbeidsstad for nyutdanna lærarar
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilbod om rettleiing
 • Fokus på fagleg utvikling i skulane, der idear og innspel både frå nyutdanna lærarar og erfarne lærarar vert sett på som viktige ressurar

Kvalifikasjonskrav:

Dei fire skulane i Gulen er relativt små 1-10-skular, der dei ulike klassetrinna vekslar på å ha undervisning aleine og saman med andre klassetrinn. For å få dekka all undervisning ved skulane, er vi derfor avhengig av at dei faste lærarane har undervisningskompetanse i fleire fag. Ved tilsetjing vil vi vurdere kompetansen hos søkjarane knytt opp mot den samla kompetansen og behovet i eininga. Det kan vere aktuelt med undervisining i fleire ulike fag, men dei mest aktuelle faga kan vere: 

 • Spesialpedagogikk
 • Norsk som andrespråk 
 • Naturfag
 • Musikk

 Andre undervisningsfag er også aktuelle. Noko av den ledige stillingressursen er knytt til undervisning på ungdomstrinnet, og noko er knytt til barnetrinnet. 

 

Personlege eigenskapar:

 • Trivst, kommuniserer og samhandlar godt med borna, føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
 • Har godt humør og kan bidra til eit godt og stabilt arbeidsmiljø for både born og vaksne
 • Har god endringskompetanse, er strukturert, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

 

 
 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4240087
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune