Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Laboratorieassistent

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en laboratorieassistent i ettårig engasjementstilling som ønsker å jobbe selvstendig i et godt arbeidsmiljø. Stillingen er i utgangspunktet 100%, men hvis riktig kandidat har ønske om å jobbe redusert kan dette imøtekommes, men da med kortere arbeidsdager. Oppmøte mandag - fredag er nødvendig. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:
Vi er en seksjon med ca 50 ansatte, de fleste bioingeniører eller helsesekretærer. Arbeidsmiljøet er svært godt og det er lav terskel for å spørre om hjelp eller tilby hjelp. Seksjonen har ansvaret for all blodprøvetaking på sykehuset og analyserer prøver på flere avanserte analyseinstrumenter. Vi skal nå inn i en periode med ombygging og utskifting av utstyr og har i den forbindelse behov for å ansette en laboratorieassistent som kan frigjøre fagpersoner fra enkelte arbeidsoppgaver. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

I utgangspunktet er ikke bakgrunnen din det viktigste, men hvem du er som person og hvordan du utfører jobben din. Du må være fylt 18 år, og det er en fordel om du har fullført videregående skole. Du må kunne gjøre deg godt forstått på norsk og kommunisere på en hyggelig måte med kolleger.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi stor vekt på personlig egnethet ved ansettelsen. 
I denne stillingen trenger vi deg som er selvstendig og som ser hva som trengs å gjøres av arbeidsoppgaver. Det er til tider hektisk aktivitet på laboratoriet og arbeidsoppgaver kan endre seg. Det er derfor viktig at du er fleksibel og systematisk i arbeidet ditt, samt har god arbeidskapasitet. 

Vi har et svært godt arbeidsmiljø og ønsker at du vil bidra til å bevare dette. Vi ønsker oss derfor en laboratorieassistent som er ansvarsfull, har godt humør og kommuniserer godt med de rundt seg. 

Vi tilbyr:

  • En stilling med varierte oppgaver og god mulighet til å bli kjent med driften av et sykehuslaboratorium
  • Gode kolleger og et svært godt arbeidsmiljø
  • Faglig utvikling gjennom opplæringsprogram og internundervisning m.m. 
  • Lønn etter ansiennitet
  • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
  • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
  • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035