Spørsmål rettes til

Kjellfred Dekko
tlf: 926 41198

Kyrkjelydspedagog og diakonimedarbeider vikariat

Ål Kyrkjelyd / Kyrkjelege fellesråd

Organisasjoner

Kyrkjelydspedagog 80% vikariat . 

Diakonimedarbeider 20% vikariat


Varighet: 1.august 2021– 30. april 2022 for begge stillingane.

Søknadsfrist 12. mai

-Etter avtale kan søkjaren ta til noko før.

Kyrkja i Ål er ei aktiv folkekyrkje med arbeid innan alle aldersgrupper. Me har eit bra arbeidsfellesskap, og diakoni og trusopplæring er ein integrert del av det kyrkjelege arbeidet. Det er gode kontor og arbeidslokalitetar.

Det er utarbeida overordna og lokale planer for trusopplæring og diakoni.

Fellsrådet søkjer ein person som har kompetanse innan eitt eller fleire av fylgjande fagområde:

 • Kristendom
 • Diakoni
 • Kateketikk
 • Pedagogikk
 • Musikk
 • Dans/drama
 • Forming, eller andre relevante fag.

Fellesrådet vil leggje vekt på personlege eigenskapar som:

 • Motivasjon for kyrkjeleg teneste.
 • Kreativitet
 • Struktur og framdrift
 • Evne og vilje til å arbeide tverrfagleg i team
 • God skriftleg og munnleg formidlingsevne

Det er krav om at søkjaren må vera medlem i Den norske kyrkja, men ein kan søkje biskopen om dispensasjon frå regelen.

Meir om stillinga hjå kyrkjeverje Kjellfred Dekko tlf 926 41 198

Søknad med CV og referanser kan rettast til Ål kyrkjelege fellesråd på e-post: aal.kyrkje@hallingnett.no

 

Spørsmål rettes til

Kjellfred Dekko
tlf: 926 41198

Opprett gratis bedriftsprofil
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer
Opprett gratis bedriftsprofil