Adresse


Sundrevegen 66
3570  ÅL

Ål Kyrkjelyd / Kyrkjelege fellesråd

Ål kyrkjelege fellesråd har 12 tilsette. I det daglege samarbeider me tett med dei tre prestane våre. Me har tre soknekyrkjer, fjellkyrkje og naturkatedral. Som ein prøveordning er sokneråda slege saman til eitt råd. Me har eit godt og allsidig arbeid innan musikk, trusopplæring, diakoni og gudstenesteliv. 

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater