Detaljer


Kveldsstilling deltid i fritidsklubb

Vil du være med å legge til rette for kjekke og inkluderende fritidstilbud til barn, ungdom og voksne? 

Fritidsavdelingen søker assistenter til deltidsstillinger i turnus og ekstravakter til junior- og fritidsklubb, til tilrettelagte tilbud til ungdom og voksne med psykisk utviklingshemming og til ungdom og unge voksne i Bakgården aktivitetssenter.

Arbeidstiden er på kveldstid og evt. i helger avhengig av behov. Personalansvaret for stillingen ligger hos avdelingslederen i Fritid.

Stavanger kommune ønsker å gi barn og unge gode oppvekstmiljø og utviklingsmuligheter. Virksomheten Ungdom og fritid består av 4 avdelinger med et mangfold av tilbud til innbyggerne i Stavanger. I fritidsavdelingen har vi bl.a. bydelshus og fritidsklubber som legger til rette for gode og varierte aktivitetstilbud og arrangement.
Møteplassene i Fritid skal være et godt sted å være for barn, ungdom og voksne og der de kan oppleve samhold med andre, spennende aktiviteter og trygge ledere som bryr seg om dem.

Målet er at deltakerne selv, i størst mulig grad, er med å utvikle og skape fritidstilbudene i nærmiljøet.

For mer informasjon, se kommunens hjemmesider på internett.

Oppgi i søknaden din hvilket fritidstilbud du ønsker å jobbe i og hvilke ukedager du er ledig på ettermiddags- og kveldstid.

Arbeidsoppgaver
Du vil inngå i et team og samarbeider tett med fritidsleder og deltidsansatte om å skape kjekke steder å være, der ungdom selv bestemmer aktiviteten og gis tillit.

Du er god på miljøarbeid og det å legge til rette for medvirkning og deltakelse fra ungdom/deltakerne.

Du vil jobbe i junior- og fritidsklubb, i Bakgården aktivitetssenter eller i tilrettelagte fritidstilbud til personer med utviklingshemming.
Kvalifikasjoner

Stillingen har ingen særskilt krav til utdanning.

Det kreves at du har plettfri vandel, samt at du legger fram godkjent relevant politiattest.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper

Du trives sammen med ungdom og har fokus på ungdoms ressurser.

Du er opptatt av ungdoms interesser og følger med på trender i ungdomskulturen.

Du liker å jobbe med sårbare barn og unge.  

Du trives i aktivitet og i samspill med andre.

Du har gode kommunikasjonsevner, er fleksibel og evner å ta ting på sparket.

Vi tilbyr

En meningsfull og variert jobb med spennende oppgaver.

Godt arbeidsmiljø og erfarne kollegaer.

Kollegaer med stort engasjement for og kompetanse i å skape gode oppvekstvilkår og fritidstilbud.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønn som assistent i stillingskode 657200 (kr. 301.500 til 405.100 etter ansiennitet).