• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0580, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4665509
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Kvalitetssjef

Offentlig forvaltning

Vi søker en kvalitetssjef med sterk driv for kvalitetsarbeid med stor gjennomføringsevne. Du vil ha en sentral og viktig rolle sammen med oss i planleggingen av et av Norges mest moderne sykehjem midt i hjertet av Oslo?
Du har nå en unik mulighet til å være med å påvirke og starte opp helt nytt og fremtidsrettet sykehjem bygget for fremtiden.

Majorstuhjemmet er et sykehjem med 132 beboere fordelt på 5 avdelinger.  Sykehjemmet har nylig  flyttet driften midlertidig til Økern i påvente av at det i nær fremtid er planlagt oppstart og bygging av nytt og moderne sykehjem på Majorstua. Det nye sykehjemmet vil fremstå som et sykehjem for fremtiden med fokus på velferdsteknologi og et godt bo- og arbeidsmiljø . Fokuset vil være å skape best mulig livskvalitet for beboerne, der sykehjemmet ikke kun skal fungere som en institusjon, men først og fremst være et hjem for beboerne. Begge lokasjoner har kort vei til kollektiv transport som buss og t-bane.

Hver dag teller for våre beboere – personsentrert omsorg skal være grunnpilaren, og vi vil være et godt hjem, samtidig som vi skal tilby god faglig kvalitet og omsorg. Vi jobber kontinuerlig for å bedre kvaliteten i våre tjenester og da trenger vi engasjerte og faglig dyktige ansatte til å hjelpe oss. Vi har fokus på beste praksis gjennom tverrfaglighet og kunnskapsbasert praksis.

Vi arbeider kontinuerlig for å møte fremtidens behov gjennom fagutvikling, økt kvalitet og innovasjon. Nå
vil vi ha deg med på laget, og lyser derfor ut en stilling som kvalitetssjef ledig fra og med 31.08.2022.
Stillingen vil ha en sentral rolle i kvalitetsutviklingen på sykehjemmet.

Arbeidsoppgaver:

 • Kvalitetssjefen sitter i langtidshjemmets strategiske ledergruppe og vil være en del av vårt fagteam som sikrer at vi når etatens strategiske mål.
 • Lede og utvikle kvalitetsutviklingsarbeidet i samsvar med lover, forskrifter og interne krav, i nært samarbeid med ledere, fagpersoner og øvrige medarbeidere.
 • Lede, utvikle og kontinuerlig gjennomføre kvalitetsarbeidet, herunder bl.a. å lede arbeidet med å analysere avvik, gjennomgang av kvalitetsmålinger, funn fra revisjoner og klager.
 • Overordnet ansvar for at virksomheten arbeider systematisk med kvalitetsforbedring for å ivareta pasientsikkerheten.
 • Motivere til prosesstankegang og risikobasert tilnærming i organisasjonen.
 • Skape engasjement og være pådriver for å iverksette forbedringsaktiviteter ved å implementere, koordinere og drive utviklingsarbeid.
 • Støtte ledere og medarbeidere i implementeringsarbeid.
 • Være pådriver i prosesser for digitalisering og tjenesteinnovasjon.
 • Utarbeide, kommunisere og forvalte felles rutiner og standarder, opplæring og systematisk oppfølging av kvaliteten.
 • Bidra til strategisk kompetanseutvikling.
 • Medansvar for å koordinere oppfølging av studenter og lærlinger, med mål om at disse blir værende hos oss.
 • Inneha ansvar for fagutvikling og kvalitetsarbeid og bidra til at ny kunnskap bringes inn i organisasjonen
 • Personalansvar

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleiefaglig eller medisinskfaglig utdanning på høyskole/universitetsnivå (fortrinnsvis master)
 • Kompetanse innen kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid.
 • Solid erfaring fra kvalitetsledelse med dokumenterbare resultater
 • Innsikt i endrings- og omstillingsarbeid
 • Klinisk erfaring med godt klinisk blikk
 • Erfaring fra kvalitetsledelse og god systemforståelse..
 • Inneha høy digital kompetanse og erfaring med velferdsteknologi og e-helse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk skriftlig og muntlig (C1 høyere nivå).
 • Faglig veileder, evne å være en støttende ressursperson i utfordrende kliniske situasjoner
 • God systemforståelse i EPJ og kvalitetssystem.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha evne til å tenke helhet men også dykke ned i detaljer når det kommer til kvalitetsarbeidet.
 • Du evner å begeistre og  motivere de rundt deg til å nå felles mål
 • Du evner å sette kvalitetsarbeid ut i praksis og følge opp dette.
 • Du har gode relasjonelle egenskaper, bygger raskt nettverk
 • Du er målrettet, beslutningsdyktig og har sterk gjennomføringsevne. 
 • Du er fleksibel, selvstendig og løsningsorientert
 • Du er analytisk, evner og tenke helhetlig og strategisk når det kommer til kvalitetsarbeid
 • Du er strukturert og arbeider systematisk
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Du har høy arbeidskapasitet og er dyktig til å prioritere.
 • Du er pedagogisk og støttende
 • Du er kvalitetsbevisst, resultat og utviklingsorientert. 
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Et langtidshjem i endring
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et aktivt fagmiljø med kvalitet og pasientsikkerhet i fokus
 • Et godt tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Solid arbeidsgiver i en etat med utviklingsmuligheter
 • Gode pensjonsrettigheter, https://www.opf.no
 • Konkurransedyktig lønn i hht. Oslo kommunes lønnsregulativ
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0580, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4665509
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune