Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Kvalitetsrådgiver integrering

Offentlig forvaltning

NAV Lillestrøm leverer i dag tjenester til kommunens innbyggere og arbeidsgivere, og gjennom NAV sin innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Samfunnsoppdraget vårt handler om å forebygge og redusere utenforskap i kommunen, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Vi har fokus på innovasjon og utvikling, og vi er en menneskeorientert organisasjon. NAV Lillestrøm har ca. 230 medarbeidere fordelt på syv avdelinger med til sammen 24 team. Disse jobber med oppfølging av brukere og arbeidsgivere. I tillegg har kontoret to stabsavdelinger; "Organisasjon og utvikling" og "Fag og samfunn".

Vi har behov for en kvalitetsrådgiver som evner å ha både et strategisk og et operativt blikk på tjenesten, og som bidrar til videreutvikling av tjenestene våre. Kvalitetsrådgiveren må evne å tenke helhetlig innenfor et politisk styrt fagfelt. Du trives med varierte arbeidsoppgaver hvor du sørger for smidighet innenfor fagfeltet. Som kvalitetsrådgiver vil du være avgjørende for god drift av integreringsarbeidet ved NAV Lillestrøm.  

En typisk arbeidsuke kan inneholde alt fra opplæring, registrering i fagsystem, enkeltsaker, samarbeid med relevante samarbeidspartnere, lederstøtte og rapportering til de mer uformelle møtepunktene for å samhandle om smått og stort som dreier seg om drift og utvikling av fagfeltet. I tillegg til det mer planmessige arbeidet må du også tåle fortløpende forespørsler om oppgaver som må løses mer ad-hoc, gjerne med korte frister.

Her kan du få et innblikk i vår arbeidshverdag: Bilder NAV Lillestrøm

Kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad fra universitet eller høyskole, innen et fagområde som er relevant for stillingen.
 • Omfattende erfaring fra arbeid med Introduksjonsloven og Integreringsloven.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Kjennskap til NIR – Nasjonalt introduksjonsregister.
 • Kjennskap til NAV sitt samfunnsoppdrag.
 • Gjerne erfaring fra relevant arbeid med kvalitet og rutiner.
 • Gjerne erfaring med opplæring.

De formelle kravene til stillingen må kunne dokumenteres, og utenlandsk utdanning må være godkjent av HK-dir. (tidligere NOKUT).
Alle attester/tjenestebevis og vitnemål må legges inn i WebCruiter innen søknadsfristen.

Personlige egenskaper:

 • Løsningsdyktig og fleksibel.
 • Analytisk og helhetstenkende.
 • Selvstendig og beslutningsdyktig.
 • Gode evner til å samarbeide og skape gode relasjoner.
 • Systematisk og resultatorientert.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
 • Et utviklingsorientert og stort NAV-kontor med et godt fagmiljø.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • Moderne og helsefremmende lokaler som gir mulighet for fysisk aktivitet og trening som en naturlig del av arbeidshverdagen.
 • En inkluderende arbeidsplass med aktiv medbestemmelse.
 • Kommunal stilling, lønnsinnplassering etter Hovedtariffavtalen med stillingstittel spesialkonsulent.
 • Kontorlokaler sentralt i Lillestrøm, rett ved togstasjon og bussterminal, 10 minutter med tog fra Oslo S.
 • Fleksibel arbeidstid, med sommer-/vintertid, og en hybrid arbeidshverdag.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Aktivt bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.