Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kvalitetsrådgiver

Offentlig forvaltning

Seksjonens seniorrådgiver går av med pensjon, og vi lyser nå ut 100 % fast stilling som rådgiver i kvalitetssjefens stab i Fagavdelingen.

Arbeidsoppgavene vil være varierte, krevende og interessante.

Hovedoppdraget for seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet er å bidra til at linjeledelsen og medarbeiderne har den systemstøtten de trenger for å kunne gi gode og trygge helsetjenester på Agder. Seksjonen er systemeier for Kvalitetsportalen, som er foretakets kvalitetssystem, med ansvar for opplæring, veiledning og videreutvikling av systemet. Seksjonen har også ansvar for å bidra til god virksomhetsstyring og oppfølging av kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker etter medarbeider som vil være med på å utvikle det systematiske arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, og på den måten bidra til økt kvalitet i spesialisthelsetjenesten på Agder. Vi ønsker en kollega som er dedikert til det viktige samfunnsoppdraget helseforetaket har. Av større arbeidsoppgaver nevnes:

 • Oppfølging av nasjonale faglige råd 24/7 fra Helsedirektoratet (det tidligere pasientsikkerhetsprogrammet)
 • Oppfølging av fagråd innen kreftbehandling
 • Implementering av tiltak fra plan for kvalitet og pasientsikkerhet (som nå er på høring)
 • Hendelsesanalyser (bistå avdelingene i å følge opp alvorlige og komplekse uønskede pasienthendelser, på en måte som sikrer læring og forbedring)
 • Global Trigger Tool-ordningen (saksbehandler og team-medlem)
 • Andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde

Det vil bli lagt til rette for at medarbeider deltar i sommerferieavviklingen i klinikken dersom behov

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig bakgrunn (sykepleier eller annen relevant helsefaglig utdanning)
 • Erfaring fra sykehus
 • Ønskelig med erfaring fra kvalitetsforbedring
 • Interesse og engasjement for kvalitetsforbedring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Service- og løsningsorientert
 • Selvstendig og søkende etter kunnskap
 • Nøyaktig og strukturert
 • Brobygger over profesjonsgrenser
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Faglig interessante og komplekse oppgaver, i Sørlandets største kunnskapsorganisasjon
 • Gode muligheter for utvikling både faglig og personlig
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser; lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger - KLP
 • Fleksible arbeidstidsordninger