Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kvalitetsrådgiver

Offentlig forvaltning

Har du kjennskap til fagfeltet medisinsk teknologi og e-helse og brenner for god kvalitet? Da må du søke på denne stillingen!

Akershus universitetssykehus HF er et spennende sykehus, som har planer for mange nye aktiviteter i tiden fremover. Diagnostikk- og teknologi divisjonen (DDT) har ansvaret for diagnostiske fagområder innenfor bildediagnostikk, patologi, laboratoriemedisin, mikrobiologi, smittevern og transfusjonstjenester, samt medisinsk teknologi og e-helse for sykehuset og eksterne samarbeidspartnere. Divisjonens laboratorieavdelinger er akkreditert (ISO 15189). Virksomheten som ikke favnes av ISO 15189 skal være sertifiserbar i henhold til ISO 9001. Divisjonen har ca. 900 ansatte og drifter på flere lokasjoner, Nordbyhagen, Ski, Lillestrøm, Gardermoen og Kongsvinger. Hovedarbeidssted vil være Nordbyhagen, men det må påregnes aktivitet på alle våre lokasjoner.

Vi søker kvalitetsrådgiver med kompetanse/erfaring fra fagfeltet medisinsk teknologi og e-helse. Vår nye kvalitetsrådgiver motiveres av forbedring, effektivisering gjennom rådgivning og lederstøtte, herunder vedlikehold og utvikling av eksisterende kvalitetssystem. Stillingen inngår i divisjonsdirektørens stab, men skal hovedsakelig støtte avdeling Medisinsk teknologi og ehelse (MTE). Avdelingen ivaretar virksomhetsnære områder innen IKT, medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler ved sykehuset. Avdelingen har mange oppgaver knyttet til daglig drift, men har også et ansvar og ambisjoner for innovasjon og forskning på teknologiområdet.

Alle søkere må søke elektronisk

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at divisjonen tilfredsstiller krav i relevante standarder, lover og forskrifter
 • Bidra til at Medisinsk teknologi og e-helse avdeling er sertifiserbar etter ISO 9001
 • Initiere og utføre kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Delta i og eventuelt lede prosjekter
 • Gjennomføre interne revisjoner og bistå ved revisjoner og tilsyn fra eksterne parter
 • Bidra og gjennomføre risikovurderinger og hendelsesanalyser
 • Være en aktiv støttespiller og ressursperson for brukere av kvalitetssystemet
 • Delta og bidra i øvrige arbeidsoppgaver som tilligger divisjonens stab

Listen er ikke uttømmende

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskole/universitetsutdannelse
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
  Ønskelig med:
  • Utdanning eller erfaring innen kvalitetssikring/kvalitetsledels
  • Kjennskap til aktuelle kvalitetsstandarder
  • Erfaring med interne kvalitetsrevisjone
  • Erfaring med prosjektledelse
 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har god rolleforståelse samt evne til systematisk tenkning og selvstendig arbeid
 • Evne til å veilede og inspirere andre
 • Løsningsorientert, fleksibel og arbeider målrettet
 • Analytisk og nøyaktig Strukturert og teamorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kompetanseutvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Engasjerte kolleger og samarbeidspartnere
 • Teamarbeid med dyktige kolleger som støttespillere
 • Ett spennende og viktig område med store muligheter for personlig utvikling
 • Ett godt tverrfaglig miljø
 • Gode velferdsordninger for ansatte
 • Eget Bedriftsidrettslag med treningsrom og variert tilbud