Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Kvalitetsrådgiver

Offentlig forvaltning

Divisjon psykisk helsevern er den største kliniske divisjonen i Sykehuset Innlandet og vi har egne stabsressurser innenfor kvalitet og fag.
 
Område kvalitet- og pasientsikkerhet har 3 stillinger i divisjonsstab, og er lokalisert på Brumunddal.
Kontorsted kan i noen grad tilpasses.

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging av uønskede hendelser og systemer i Kvalitetsportalen.
Oppgaver tilknyttet selvmordsforebygging
Bistå avdelinger/ enheter i gjennomføring av ulike kvalitetsforbedringstiltak
Tilrettelegge for og bistå i arbeidet med internrevisjoner og interkontroller
Arbeid med prosedyrer, retningslinjer, rapporteringer
Andre oppgaver etter avtale

Kvalifikasjoner:

Høyskoleutdanning med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Annen relevant videreutdanning vil også vektlegges
Erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
Kompetanse på forbedringsarbeid

Personlige egenskaper:

Vi søker en selvstendig og løsningsorientert kvalitetsrådgiver
Du har en tillitsskapende kommunikasjons – og samarbeidsform
Du er endringsvillig og fleksibel 

Vi tilbyr:

Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et fleksibelt kvalitetsteam
Samhandling med høyt kvalifiserte fagfolk i et bredt klinisk fagfelt 
Konkurransedyktige vilkår
Lønn etter overenskomst
Meget gode pensjonsordninger i KLP

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.