• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3970060
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Kvalitetsrådgiver

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

NAV Grünerløkka er ett av landets største og mest spennende NAV-kontor med ca 220 ansatte. Vi er et NAV-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling. Grünerløkka er den mest folkerike bydelen i Oslo, med vel 62500 innbyggere. Bydelen har stor inn- og utflytting, og preges av befolkningsvekst og en relativt ung befolkning.

Vi lyser nå ut fast stilling som Kvalitetsrådgiver ved avdeling Oppfølging helse ved NAV Grünerløkka.Vi søker deg som har engasjement for NAVs samfunnsoppdrag og et hjerte for mennesker med små og store helseutfordringer. Hos oss får du mulighet til å bruke din kunnskap og dine egenskaper for å bidra til å engasjere og styrke dine kollegaer i å tilby stadig bedre tjenester for innbyggerne i Bydel Grünerløkka. Vi som arbeidsgiver ønsker også å nyte godt av ditt gode humør og positive innstilling. Vi søker deg som trives i endring da vi er i en omorganiseringsprosess og dine arbeidsoppgaver – og ansvarsområder kan endres underveis.


Avdelingen Oppfølging helse er en avdeling bestående av team med tverrfaglig kompetanse. Helseavklaringsteamet har som mål å bistå personer med behov for særlig tett oppfølging for å få kartlagt sin helse og tilhørende rettigheter. Dette teamet består av sosionomer, psykolog, sykepleier og velferdsviter. Forøvrig består avdelingen av veiledere med kompetanse innen lov om sosiale tjenester, arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsprogrammet og arbeidsrettet brukeroppfølging. Vårt mål er å utnytte potensialet for arbeid, aktivitet og mening ved å tilby god helhetlig oppfølging. 
Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig stilling som veileder. 

Arbeidsoppgaver:

 • Som kvalitetsrådgiver vil du ha ansvar for koordinering av arbeidsoppgaver tilknyttet oppfølgingsarbeid
 • Godkjenne vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV, samt veilede ansatte i oppfølgingsarbeid og saksbehandling
 • Bidra i ansvaret med å sikre etisk og faglig forsvarlighet i arbeidet som gjøres, og bidra til et trygt, inkluderende og positivt arbeidsmiljø
 • Aktivt bidra til videreutvikling av det tverrfaglige arbeidet 
 • Være støtte og veileder i klagesaker 
 • Helhetlig ansvar for opplæring av nyansatte
 • Bidra til å gi et samlet og helhetlig tilbud fra NAV til avdelingens brukere
 • Holde deg faglig oppdatert (inkludert endringer/ presiseringer/ oppdateringer av gjeldende lovverk) og påse at kompetanse deles videre i avdeling/kontor og bidra til at
 • denne benyttes
 • Noe rapportering, samt bidra til å holde oversikt over avdelingens arbeid; herunder diverse oppgaver knyttet til daglig drift
 • Det kan være aktuelt med oppfølging av en egen mindre portefølje
 • NAV Grünerløkka er i stadig utvikling, så endring av ansvar og arbeidsoppgaver må påregnes


Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning, fortrinnsvis bachelor i sosialt arbeid eller bachelor som arbeids- og velferdsviter. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Du har god veiledning- og relasjonskompetanse; du motiverer og ansvarliggjør, samt møter andre med respekt  
 • Kreves erfaring med vedtaksgodkjenning etter Lov om sosiale tjenester og lengre erfaring med oppfølgingsarbeid i sosialtjenesten 
 • Det kreves god kjennskap til Fasit, Modia og Gosys
 • Du må ha svært gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, i tillegg til gode digitale ferdigheter
 • Du har kjennskap til arbeidsmarkedet og arbeidsinkludering 
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med helseutfordringer
 • Det kan være en fordel om du har noe kompetanse innen jus

Personlige egenskaper:

For å lykkes i denne jobben, er det viktig at du:

 • Har troen på at alle mennesker - uansett utfordringer, kan få og beholde arbeid 
 • Er nysgjerrig og ønsker å identifisere og utnytte potensialet i menneskers evne til å stå i jobb eller være i annen aktivitet
 • Har gode samarbeidsevner for å kunne samhandle godt med våre veiledere, brukere, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere
 • Har pågangsmot, stor arbeidskapasitet og er komfortabel med en hektisk arbeidshverdag.
 • Håndterer uforutsigbarhet og endringer, og er positiv til nye utfordringer
 • Er ryddig, evner å strukturere egen arbeidshverdag, og gjør gode prioriteringer
 • Er en lagspiller og liker å jobbe i team, men evner å jobbe selvstendig
 • Har en positiv og løsningsorientert innstilling som vil bidra til å utvikle arbeidsmiljøet på en god måte

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde i stadig utvikling.
 • Høyt faglig nivå og bredt sammensatt kompetanse på helseområdet.
 • Aktive, engasjerte og kunnskapsrike kollegaer.
 • Et engasjert og faglig utviklende arbeidsmiljø 
 • Personalkantine
 • Stillingen er lønnet etter Oslo Kommunes lønnsregulativ, per dags dato med lønnstrinn 46, for tiden 614.800kr (direkteplassert)

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3970060
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune