• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  14.05.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3797034
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Kvalitetsmedarbeider ved Luftkrigsskolen

Forsvaret

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for all høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Stabsskolen (STS), Krigsskolen (KS), Sjøkrigsskolen (SKS), Luftkrigsskolen (LKSK), Cyberingeniørskolen (CIS),  Språk og etterretningsskolen (SESK) og Befalsskolen (BS).

Ønsker du å arbeide med både ledelse og undervisningspersonell? Vil du utvikle kvalitetsarbeidet ved Luftkrigsskolen i samarbeid med sentral kvalitetsleder ved Forsvarets høgskole?

Ved Luftkrigsskolen i Trondheim er det ledig fast stilling som kvalitetsmedarbeider. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og drive kvalitetsarbeid og kvalitetssystemer ved Luftkrigsskolen i rammen av FHS og i tråd med retningslinjer for høyere utdanning
 • Ivareta kvalitetssikring av undervisning, rapportering og avviksoppfølging. Herunder analysere undervisningens kvalitet og rådgi ledelsen lokalt
 • Gjennomføre systematisk evaluering og vurdering av utdanningsprogrammenes kvalitet, herunder samle inn tilbakemeldinger på emner, kurs og seminar, og utarbeide en helhetlig årlig rapport
 • Ha et overordnet perspektiv på FOU-virksomheten ved LKSK opp mot strategisk plan
 • Bidra til å systematisere/vedlikeholde regelverk og bestemmelser som omhandler utdanningen ved Luftkrigsskolen og det samlede kvalitetsarbeidet ved FHS, herunder stille som skolens kvalitetssikringsrepresentant i aktuelle fora
 • Rådgi innenfor områdene kvalitetsarbeid, kvalitetsutvikling og studieutvikling i tråd med kravene til høyere utdanning og de krav som stilles til luftmilitær utdanning.
 • Ev. bidra inn i FOU, veiledning, undervisning, trening og praksisarenaer der søker har sine faglige styrker og interesser

Den som ansettes må regne med å bli pålagt andre oppgaver innenfor skolens virksomhet. Innholdet av dette vurderes etter skolens behov, arbeidstakers kompetanse og prioritering av arbeidsoppgaver

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet. 

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen pedagogikk, samfunnsvitenskapelige fag eller annen relevant utdanning
 • God kjennskap til det norske utdanningssystemet
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetssystemer for høgskole/universitet
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / Nato Secret før tiltredelse  

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra kvalitetsarbeid nasjonalt og gjerne internasjonalt
 • Utdanning innen kvalitetsledelse eller tilsvarende 
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid innen høyere utdanning
 • Erfaring fra arbeid innmot NOKUT
 • Kunnskap om og/eller erfaring fra Forsvaret og Forsvarets høgskole

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som:  

 • Har gode samarbeidsevner og evne til selvstendighet
 • Har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Er nøyaktig og analytisk
 • Har evne til helhetsoversikt
 • Bidrar til et hyggelig arbeidsmiljø
 • Motiveres av gode muligheter for faglig og personlig utvikling 

Vi tilbyr:

 • Gode utdannings- og utviklingsmuligheter
 • Fleksitidsordning
 • Muligheter for trening i arbeidstiden 
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i lokaler på Luftkrigsskolen
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, ltr. 62 - 70, pt. kr 555 800 - 643 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes to prosent lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  14.05.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3797034
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret