Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Kvalitetsleder/Eksamensleder flyfag

Offentlig forvaltning

Fylkestinget i Trøndelag har besluttet at det skal startes Flyfagutdanning ved Fosen VGS. Vg2 Flyfag skal tilbys fra skolestart høsten 2023 og Vg3 Flytekniske fag og Vg3 Avionikk skal tilbys fra skolestart høsten 2024.
Stillingen vil være sentral ifm. å bygge opp Maintenance Training Organisation (MTO) for å imøtekomme krav iht. EASA Part-147 og for å få Maintenance Training Organisation Approval (MTOA) fra Luftfartstilsynet for å undervise EASA Part-66 Basic Training.

Som Kvalitetsleder (QM)/Eksamensleder er du direkte underlagt Accountable Manager (AM), og er ansvarlig for:

 • Utarbeidelse av organisasjonens internrevisjonsprogram samt ansvarlig for å holde organisasjonen oppdatert på gjeldende regelverk.
 • Oppdatering av aktuelt personell internt i organisasjonen på endringer samt koordinere og følge opp nasjonal godkjenningsmyndighets audits.
 • Oppfølging av organisasjonens kvalitetssystem, behandling av avvik og foreslå tiltak.
  planlegging og gjennomføring av eksamen iht. MTOE.
 • Godkjenning av eksamensoppgaver, utføre eksamensanalyser, lagring av eksamens dokumentasjon og overvåke praktiske vurderingsprosesser.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra i oppbygning av organisasjon for å imøtekomme EASA regelverkskrav.
 • Ansvar for gjennomføring av årlige audits og dialog opp mot Luftfartstilsynet.
 • Ansvar for drift og oppdatering av kvalitetssystem og bidra i avvikshåndtering.
 • Ansvar for gjennomføring av eksamener iht. Part-66/Part-147 samt overordnet ansvar for drift av eksamenssystem og revisjon av eksamensbank.

Kvalifikasjoner:

 • Tilfredsstille EASA og Luftfartstilsynets krav til QM/eksamensleder.
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid i Part-M/Part-145/Part-147.
 • Inngående kunnskap og forståelse for EASA Part-66 og Part-147.
 • Ønskelig at søker innehar Part-66 AML B1/B2.
 • Ønskelig med erfaring fra Part-147 godkjent Training Organisation.
 • Ønskelig med erfaring fra Part-145 godkjent MRO.

Personlige egenskaper:

 • Kan jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • Jobber strukturert og systematisk.
 • Løsningsorientert.

Vi tilbyr:

 • Fast stilling, 100%
 • Gode pensjon og forsikringsordninger.