• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  23.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5015, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5063190
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Kunster søkes til Ta initiativet - Trengereid

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ta initiativet – Trengereid 2023

Er du en kunstner som har minimum 3 års erfaring med å samarbeide med lokalsamfunn i en sosial og kollektiv sammenheng?
Tenker du at ditt kunstnerskap kan sette i gang kreative prosesser som bidrar til inkluderende sosiale fellesskap?
Er du interessert i samskapning med lokalbefolkningen som gir støtte til deres behov og ambisjoner?

Om svaret er ja, så vil vi gjerne høre fra deg.

Kulturetaten i Bergen kommune ønsker å engasjere en profesjonell kunstner med erfaring fra lokalengasjert arbeid til å samarbeide med lokalsamfunnet i Trengereid (Arna) for en periode på 3 måneder. Oppstart er 11. april og prosjektet vil innebære å bo i/eller nær området i deler av uken. Stillingen er 40% (to hele arbeidsdager i uken). Boligutgifter vil bli dekket.

Vi ønsker et mangfold blant søkerne på tvers av kjønn, etnisitet, sosial klasse og seksuell legning.

Ta initiativet!
Ta initiativet er et dristig eksperiment som ønsker å vektlegge verdien kunstnere har i arbeidet med å inspirere/stimulere et samfunn og få det til å blomstre på et hyperlokalt nivå. Med «blomstrende» mener vi å bedre livskvalitet, bygge sterkere samfunn, skape bedre fremtid og realisere folks sanne potensial.
Vi ser dette som en investering i mennesker, snarere enn finansiering av et kunstprosjekt.

Vi ser også på dette som en mulighet for samfunnet til å verdsette kunstnere annerledes, og mer fullstendig.
Vi ønsker å støtte et voksende nettverk av sosialt engasjerte kunstnere som vil utnytte de iboende styrkene og evnene til menneskene og lokalsamfunnene på et gitt sted for å realisere deres håp, drømmer og ambisjoner.
Vi tar sikte på å oppnå dette ved å kanalisere unike talenter og egenskaper til et lokalsamfunn, og gjennom kreative prosesser bidra til å bygge sosial og kulturell kapital.
Likestilling, mangfold og inkludering er bakt inn i vårt DNA.

Vår tilnærming er eksperimentell og åpen – og vi ønsker at prosjektet skal drives frem av grasrotens vilje til selvbestemmelse og samhandling, på en måte som frisker opp maktbalansen mellom lokalstyre og lokalsamfunnets iboende initiativ.

Mer informasjon om prosjektet Ta Initiativet finner du her: Bergen kommune - Ta initiativet - Taking the Initiative

Interesserte søkere ønskes velkommen til et digitalt informasjonsmøte Fredag 17. mars, kl. 10.00: Påmelding til informasjonsmøte. Møtet holdes på engelsk.

 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års erfaring med å jobbe inkluderende med lokalsamfunn i en sosial kontekst
 • Erfaringer i å innlemme menneskelige og sosiale verdier i sitt kreative og kunstneriske uttrykk, med formål å øke lokalt entreprenørskap og selvbestemmelse
 • Dokumentert praksis som har blitt tilegnet i samvirke med evner, erfaringer, kreativitet og kunnskap i involverte lokalsamfunn
 • Tydelig på etiske retningslinjer og innsyn i sikkerhet og taushetsplikt

Personlige egenskaper:

 • Åpen, varm og omgjengelig
 • Skape og ta vare på relasjoner og evne til å bygge tillit
 • Åpent sinn, fleksibel og robust
 • Trygg på å jobbe med mennesker med ulik bakgrunn
 • Evne til å arbeide fleksibelt og autonomt innenfor en gitt tidsramme
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  23.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5015, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5063190
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune