Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2223189
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Kunne du tenke deg å jobbe med HR i Forsvaret på Haakonsvern ved Bergen?

Det lyses ut et vikariat for perioden 1.januar 2020 – 31.juli 2021 - Seniorkonsulent ved Forsvarets logistikkorganisasjon/Stab/HR-avdelingen.

HR-avdelingen støtter ledere i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) med rekruttering, forvaltning, og videreutvikling av FLO sitt personell, bl.a. gjennom kompetansestyring og disponering. HR-avdelingen støtter arbeidsgiveransvaret i FLO. Dette innebærer forvaltning av stillingsfullmakt, organisasjonsstruktur, lønns- og tariffbehandling og rollen som sentralt partsnivå på vegne av sjef FLO. HR-rådgiveren skal støtte ledere ved Regional logistikkledelse Vest.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) bygger fremtidens logistikkløsninger for Forsvaret. Gjennom nye logistikkonsepter og sivil-militært samarbeid får Forsvaret raskere reaksjonsevne, høyere beredskap og lengre utholdenhet.  

 

Arbeidsoppgaver
 
 • Lokal HR rådgiver skal med støtte fra HR senteret rådgi og veilede lokale sjefer og ansatte innen alle HR relaterte tjenester
 • Lokal HR rådgiver skal bidra til å implementere strategier og løsninger som ivaretar en sentralisert utøvelse av HR leveranser. Dette skal løses gjennom de teknologiske, prosessmessige og styringsmodeller som er utarbeidet for å sikre en sentralisert utøvelse av HR leveranser
 • Du vil bl a utføre saksbehandling og ha rolle som rådgiver innen rekruttering og personellforvaltning av militært og sivilt personell
 • Du vil også ivareta forberedelser og gjennomføring av lokale drøftinger      
Kvalifikasjoner
 
 • Du må ha bachelor innen relevant fagområde
 • Det kreves relevant erfaring fra arbeid innen personellforvaltning
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig
 • Realkompetanse og resultater innenfor relevante fagområder generelt og i Forsvaret spesielt tillegges vekt, og vil ses i sammenheng med kandidatens formelle kompetanse
 • Manglende formell utdanning kan kompenseres med min 6 års relevant tjenesteerfaring
   
  Ønskelig:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning  
 • Relevant tjenesteerfaring innen et eller flere av områdene organisasjonsutvikling, tariff, rekruttering, lederutvikling/kompetanseutvikling og HR regelverk 
Personlige egenskaper
 
 • Det forventes at man selvstendig kan løse oppgaver innenfor porteføljen
 • Det er viktig å kunne samarbeide på en god og konstruktiv måte
 • Det er et krav å inneha en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Det er viktig å ha en helhetsoversikt, samt være i stand til å presentere HR-relevant info på møter og i ulike fora  
Vi tilbyr
 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid samt mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønnstrinn 64 - 68 pt kr 573.100,- til kr 615.900,- pr år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.