Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  19.11.2019
 • Sted:
  Kongsberg
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Buskerud
 • Arbeidssted:
  Kongsberg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2245580
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kulturskolelærer - sanglærer og kordirigent

 Om avdelingen

Kongsberg kulturskole har over 700 elevplasser og 38 lærere fordelt på ca 17 årsverk. 
Kulturskolen har tilbud innen musikk, kunst, teater, dans og skapende skriving, og har et utstrakt samarbeid med lag, foreninger, festivaler, grunnskole og andre kommunale fagenheter, musikklinje videregående skole m.m. Under kulturskolens administrasjon ligger også Sølvtråden - den kulturelle skole og barnehagesekken og Den blå timen - kulturtilbud til eldre i institusjon. Den blå timen drifter vi for hele Kongsbergregionen med 7 kommuner. 
Kongsberg ble Årets kulturskolekommune i 2016, og kulturskolen har stor aktivitet og er ambisiøs og nytenkende. Vi har fokus på kvalitet, samarbeid og sosiale rammer, og kulturskolen skal være et lærerikt og godt sted å være for alle - fra bredde til spiss. 
Kulturskolen selger direksjonstjenester til kor og korps. Dirigentene er ansatt i Kongsberg kommune - kulturskolen.

 

Kort om stillingen

Da vår faste sanglærer og kordirigent skal ut i fødselspermisjon, søker vi etter en dyktig vikar for henne. Vikariatet er på tilsammen 70%, og er fordelt med 20% kordirigent og 50% sangundervisning. Begge stillingene er ledige fra 01.01.20. Kordirigentvikariatet er fram til 31.07.20 og sanglærervikariatet fram til 15.11.20. Vi åpner for muligheten til å søke på en av stillingene, men ønsker gjerne søkere som kan kombinere begge delstillingene. 

 

Vi tilbyr

 • Varierte, spennende og meningsfulle arbeidssoppgaver i samarbeid med ivrige og flotte sangelever, og med et flott og veldrevet sangkor.
 • Tilsetting i Årets kulturskolekommune 2016
 • Fellesskap og faglig tilhørighet i et meget kompetent og aktivt lærerkollegium i Kongsberg kulturskole

 

Innhold i stillingen 

 • Undervisning av sangelever i alderen 12 - 19 år, fra nybegynnere til viderekommende - 50% stilling
 • Direksjon av Kongsberg pikekors kammerkor. Koret øver torsdager fra kl 18-20, og har ca 20 sangere i alderen 13-19 år - 20% stilling
 • I begge delstillingene ligger det faglig og pedagogisk ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning og annen aktivitet, i samarbeid med kulturskolens ledelse, kollegaer og korets styre
 • Deltakelse på konserter, workshops m.m. etter kulturskolens og Kongsberg pikekors årshjul og planer
 • Deltakelse på månedlige personalmøter (fredager) og ellers delta aktivt i faglige diskusjoner og kontinuerlig kulturskoleutvikling

Formelle kvalifikasjonskrav

Høgskoleutdanning innen musikk, med fagområde sang og kordireksjon - inkludert pedagogikk. Søkere som ikke fyller formelle krav, men har noe relevant utdanning kombinert med relevant erfaring kan vurderes for stillingen.

 

Krav og ønsker til deg

 • Du har god erfaring fra sangundervisning og med kordireksjon
 • Du har erfaring fra og liker å arbeide med barn og unge
 • Du er kreativ og har evnen til å inspirere og engasjere
 • Du har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

  

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 85.000 registrerte kandidater