• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5768748
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Kulturskolelærer - piano

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelingen
Kongsberg kulturskole er en del av seksjon Ung Kultur, sammen med Vitensenter, Fritidsklubber, Arrangementer og Utekontakt. Vi tenker helhetlig ift kulturarbeid for og med barn og unge, og søker nå etter flere dyktige medarbeidere som kan være med oss i videreutviklingen av Ung kultur og innovativt ungdomsarbeid i kommunen.

Kongsberg kulturskole har ca 950 elevplasser og 44 lærere fordelt på ca 21 årsverk. Kulturskolen har tilbud innen musikk, kunst, teater, dans og skapende skriving og har et utstrakt samarbeid med lag og foreninger, festivaler, grunnskole og andre kommunale fagenheter, musikklinje m.m.
Under kulturskolens administrasjon ligger også Sølvtråden - den kulturelle skole- og barnehagesekken og Den blå timen - kulturtilbud til eldre i institusjoner. Den blå timen drifter vi for hele Kongsbergregionen med 7 kommuner.

Kongsberg kulturskole har stor aktivitet og er ambisiøs og nytenkende. Vi har fokus på kvalitet, samarbeid og sosiale rammer, og skal være et lærerikt og godt sted å være for alle - fra bredde til spiss. 
1.des 2022 flyttet vi inn i nye, godt tilpassede lokaler, med sentral beliggenhet i Gamle Kongsberg


Kort om stillingen
Det er ledig inntil 100% vikariat som pianolærer i perioden 01.08.24 - 31.12.24. Stillingen inneholder i dag også noe andre oppgaver som f.eks musikkteori, og stillingsprosent er derfor avhengig av kvalifikasjoner og ønsker hos søker. 


Vi tilbyr

 • Varierte, spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver

 • Felleskap og faglig tilhørighet i et meget kompetent og aktivt lærerkollegium i Kongsberg kulturskole

 • En instrumentpark av god kvalitet, og pianogruppeundervisningsrom med gode digitale pianoer

 • Gode utviklingsmuligheter og kompetansepåfyll f.eks i form av kurs m.m.


Innhold i stillingen
 

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av pianoundervisning med elever i hovedsak i alderen 6 – 19 år, både individuelt og i grupper og fra nybegynner til viderekomment nivå

 • Samarbeid i pianolærerteamet

 • Deltakelse på månedelige personalmøter, planleggingsdager, elev- og lærerkonserter, forestillinger, "Kulturskolelørdager" og annen kulturskoleaktivitet

 • Aktiv deltakelse i kontinuerlig kulturskoleutvikling, bl.a. på personalmøter

 • Ramme for de forskjellige arbeidsoppgavene er regulert i arbeidstidsberegning for lærere (basert på avtale om arbeidstid mellom KS og Creo) og gjennom kulturskolens årshjul

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Høgskoleutdanning innen musikk med piano som hovedinstrument, minimum på bachelor-nivå. Det er krav om pedagogikk i utdanningen.Ønsket kompetanse

 • Du har erfaring med pianoundervisning, både individuelt og i gruppe

 • Du er allsidig og kan undervise i forskjellige genre og på alle nivåer

 • Du er god på å tilpasse opplæring til hver enkelt elev/gruppe
 • Du har erfaring med og liker å arbeide med barn og unge

 • Du er kreativ og har evnen til å inspirere og engasjere

 • Du har evne til å skape god relasjon med hver enkelt elev og deres foresatte, og har også gode evner til å lede grupper i forskjellige størrelser

 • Du har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.


Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5768748
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune