Ledig stilling

Bærum kommune

Kulturskolelærer i akkompagnement, teori, kammermusikk i lørdagsskolen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kulturskolen i Bærum holder til i flotte lokaler i Sandvika. En stor del av instrumentalundervisningen er desentralisert til 25 barneskoler, noen ungdomsskoler samt Henie Onstad kunstsenter. Skolen har ca 1900 elever og 80 lærere. Skolens virksomhet berører totalt mer enn 3000 elever gjennom samarbeidsprosjekter med grunnskolen, barnehager, Den kulturelle skolesekken (DKS) og fritidsmusikklivet. Vi har et godt arbeidsmiljø og et flott lærerkollegium!

Nå søker vi etter en entusiastisk pedagog som har lyst til å jobbe med interesserte ungdommer i vårt fordypningsprogram Lørdagsskolen og Fordypning og talent (FOT). Stillingen omfatter i dag pianoundervisning i grupper, instruksjon av kammermusikkgrupper med ulike instrumentkombinasjoner, akkompagnement og teoriundervisning. Oppgavene kan endre seg.

Skoleåret 2022-23 har vi 70 elever i fordypningsprogrammet der deler av det er et samarbeid med Norges Musikkhøgskole. All undervisning foregår på lørdager i Kunnskapssenteret i Sandvika. Stillingen utgjør 11,34 % på årsbasis, og lønnen fordeles over hele skoleåret. Undervisningsperioden er 19 lørdager i perioden oktober til mars. Det må påregnes noe oppmøte til planlegging og evaluering utenom lørdagsskoleperioden.

Tiltredelse snarest. 

Arbeidsoppgaver:

  • Stillingen består i undervisning av barn og ungdom samt deltagelse i skolens øvrige arbeid
  • Vi ønsker deg som har lyst til å bruke ressursene og kunnskapene dine i utvikling av hele kulturskolen gjennom hele skoleåret. Både i, og eventuelt også utenfor, lørdagsskolen/FOT
  • Den faktiske arbeidstiden til undervisning av elevene utgjør under halvparten av årsverket. Resten er satt av til forarbeid/planlegging av undervisningen, deltagelse i kollegiet gjennom team, lærermøter, annen planleggingsvirksomhet, kontakt og oppfølging mot elever og foreldre, etc

Kvalifikasjoner:

  • Det kreves høyere musikkfaglig utdanning, minimum bachelornivå med pedagogikk
  • For stillingen kreves gode norskkunnskaper. Søkere fra land utenfor Skandinavia skal som et minimum ha bestått Norskprøve B2 skriftlig og muntlig
  • Skolen har under korona-pandemien hatt flere perioder med digital undervisning, og det forventes at den som tilsettes kan tre inn i dette dersom det igjen skal bli aktuelt

Personlige egenskaper:

  • Til denne spesielle stillingen ønsker vi en person som like å jobbe i team og som raskt kan «hive seg rundt» når det gjelder arbeidsoppgavene på lørdagene
  • Det forventes at du er ansvarsfull, har gode samarbeidsevner og deltar aktivt i kollegiet
  • Ved ansettelse legges det vekt på: bevisst holdning til pedagogisk arbeid med barn og unge, evne til å inspirere og formidle, engasjement og personlig egnethet, kreativitet og evne til å "se mulighetene"

Vi tilbyr:

  • Offentlig tjenestepensjonsordning

Annet
Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse