• Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6413, MOLDE
  MOLDE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5766430
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune
Ledig stilling

Molde kommune

Kulturskolelærer dans

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype

Molde kulturskole har ledig inntil 100 % stilling som dansepedagog, hvorav 40% er fast og 60% er midlertidig. Den midlertidige delen gjelder i første omgang til 31.07.2025. 
Tiltredelse 1.august 2024, eller snarest.

Ansettelsessted er Molde kommune. Arbeidssted er for tiden Molde kulturskole og samarbeidende kommuner tilhørende «Dans i Romsdal».  


Beskrivelse av arbeidssted

Molde kulturskole har ca 1500 elevplasser og 50 ansatte innen dans, kunst, musikk, skriving og teater. "Kulturskole for alle" er vår visjon, som betyr at vi utvikler kulturskolen for en bred målgruppe gjennom hele livsløpet. Som dansepedagog er du både del av fagseksjon dans, 4 - 5 lærere, og hele det øvrige kollegiet som danner det profesjonelle læringsfellesskapet.

Molde kulturskole driver et aktivt utviklingsarbeid og samarbeider bl.a. med kommunens øvrige tjenestetilbud, andre kulturskoler og profesjonelle kulturinstitusjoner. Vi arbeider aktivt for et større mangfold i tilbud og elevgruppe. Vi har flotte lokaler midt i Molde sentrum, og desentraliserte undervisningsbaser også med gode fasiliteter.

Dans i Romsdal 

Kulturskolene i kommunene Molde, Hustadvika og Aukra samarbeider for å videreutvikle og kvalitetssikre danseundervisning for barn, unge og voksne i Romsdalsregionen. Dette oppnår vi ved å legge til rette for faglig samarbeid og ved å tilby elevene mulighet for flere danseklasser og fordypning på tvers av kulturskolene. Alle dansepedagogene er ansatt ved Molde kulturskole, med base i Molde sentrum, og skal samlet sett dekke et bredt undervisningsbehov på flere undervisningssteder.


Hovedoppgaver

Hovedoppgavene vil være undervisning av ukentlige danseklasser, samt ansvar for danseforestillinger og tverrfaglige produksjoner i nært samarbeid med andre dansepedagoger. Undervisningen foregår i grupper inndelt etter alder og/eller stilart (f eks knøttedans, klassisk ballett, jazzdans, moderne dans, hip hop og fordypningstilbud) forankret i nasjonal rammeplan for kulturskoler og lokal læreplan.

Andre undervisningsoppgaver som verksteder i Den Kulturelle Skolesekken, grunnskoleprosjekter eller utvikling av dansetilbud for andre målgrupper er aktuelt. Sammensetningen av oppgaver vil avhenge av kvalifikasjoner. 

Arbeidstid hovedsaklig for tiden på ettermiddag/kveld og noe helg må påregnes.


Kvalifikasjoner

Formelle krav til stillingen er dansefaglig utdanning på høyskolenivå, inklusive pedagogikk. Annen relevant utdannelse, kompetanse og personlig egnethet vektlegges. Vi har særlig behov for å videreutvikle kompetansen innen hip hop/urbane stiler, men søker en dansepedagog med allsidighet og gjerne en evne til å undervise flere sjangere. 

Du må ha interesse for å undervise barn og unge, og gjerne inneha en bred erfaring. Vi søker etter en person som kan være et godt forbilde for elevene, både som pedagog og utøver, og vi ønsker at du er kreativ og engasjert i din tilnærming til elever i alle aldre og nivåer. 

Kulturskolen skal være i stadig utvikling og du må ønske å bidra inn i det profesjonelle læringssfellesskapet gjennom initiativ, kreativitet og evne til fornyelse.  

Å videreutvikle dansetilbudet i kulturskolen krever eierskap og engasjement for oppgaven, og vi ønsker at du er strukturert, ansvarsfull og dedikert i arbeidet. Vi ønsker også at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er fleksibel, imøtekommende og positiv 

 

Vi tilbyr


Vi tilbyr et godt arbeidsfellesskap, dyktige og dedikerte medarbeidere og en utviklingsorientert arbeidsplass.
 

Avlønning etter sentral hovedtariffavtale. 

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Annet


Søker må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 

Det er ønskelig at søker har førerkort og gjerne disponerer bil og bosetter seg i Molderegionen.

 

Søknad


Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

 

Søkerliste


Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

 • Bedrift
  Molde kommune
 • Søknadsfrist
  24.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6413, MOLDE
  MOLDE
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5766430
 • Se her for andre jobber fra Molde kommune