Ledigt jobb

Nordreisa kommune

Kulturskolelærer

Offentlig forvaltning

Nordreisa kulturvirksomhet gir et bredt spekter av tjenester. Virksomheten består av kulturskole, kino, kulturscene, bibliotek, og virksomheten har ansvar for kulturarv og annet kulturarbeid i kommunens regi. Kulturskolen er lokalisert i nyrenoverte lokaler på Storslett samfunnshus. De andre tjenestene i kulturvirksomheten er lokalisert på Halti – et bygg der vi er samlokaliserte med museum, kvenkultursenter, nasjonalparksenter, villakssenter, desentralisert studiesenter og næringshage. I Nordreisa har vi et rikt kulturliv med sangkor, teatergruppe, revylag og det nystartede Kvääniteatteri har også sin base her.

Nordreisa kulturskole underviser i tradisjonell instrumentopplæring, dans og visuell kunst. Kulturskolen gir tilbud til barnehager, grunnskole og på eldreinstitusjoner, og vi i gang med å videreutvikle samarbeidet med grunnskolen. Nordreisa kulturskole har til sammen 2,45 stilling, herunder egen fagleder. I samsvar med "Rammeplan for kulturskolen" ønsker vi å gi et godt tilbud også innenfor sang, direksjon og piano. Kompetanse eller erfaring fra andre fagområder, eksempelvis drama/teater er en fordel. Vi søker etter en allsidig medarbeider innenfor nevnte fagområder. Dine personlige egenskaper vil være avgjørende for stillingen ettersom det forventes at du skal kunne utvikle nye tilbud i vår lille kulturskole.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning av elever i grupper og individuelt
 • Ta del i videreutvikling av tilbudet i kulturskolen
 • Bistå elever ved fremføringer
 • Delta på arrangement/møter i kommunal regi og samarbeide med øvrig kulturliv

Kvalifikasjoner:

 • Høyere kunstfaglig og pedagogisk utdanning eller faglærerutdanning i praktisk og estetiske fag
 • Kompetanse innenfor sang, direksjon og piano gjerne i kombinasjon med andre fagområder
 • Erfaring fra lignende arbeid er en fordel
 • Før eventuell tilsetting må politiattest fremlegges jf. Opplæringsloven. En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.  

Personlige egenskaper:

 • Inspirerende og med glød for kultur
 • Glad i å arbeide med barn og unge
 • Utadvendt, positiv og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kunne arbeide selvstendig, utvikle nye tilbud og samtidig like å arbeide i team.
 • Egnethet for stillingen blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • Et arbeidsmiljø med engasjerte og faglig dyktige medarbeider
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver med gode påvirkningsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Flyttegodtgjøring i hht reglement
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Rekrutteringstillegg på kr 30.000,- over garantilønn

I Nordreisa har vi blant annet: 

 • Nedskriving av studielån med inntil 20 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, grense oppad til kr 30 000 pr år.
 • Lavere skatt på alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark tiltakssone).
 • Ekstra fradrag på skatten i form av Finnmarksfradrag.
 • Gratis barnehage fra 01.08.23.
 • Ny moderne barnehage og snart ny fremtidsrettet barneskole.
 • Flyplass med daglige avganger til og fra Tromsø.

Se våre hjemmesider www.kulturnordreisa.no