Detaljer

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2020
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3267163
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kulturkonsulent – 100% fast stilling

Holmestrand har et aktivt og mangfoldig kulturliv, bestående av profesjonelle og amatører, lønnede og frivillige. Spennvidden er stor, for kulturen favner vidt: kulturarv, idrett og friluftsliv, kunst og kultur, kulturskole, bibliotek, den kulturelle skolesekken og spaserstokken, ungdomsklubb og ferieaktiviteter, museer og kulturarenaer, det store gule huset og frivilligsentralene. Kultur og fritid legger til rette for at alle innbyggere skal ha mulighet til å ha meningsfulle opplevelser og fritidsaktiviteter, i tett samarbeid med det frivillige og profesjonelle kulturlivet.

Om kultur og fritid

Virksomhet Kultur og fritid er organisert som en virksomhet i sektor strategi og samfunnsutvikling. Kulturkontoret består av virksomhetsleder, 4 kulturkonsulenter, lys- og lydtekniker, 5 fritidsklubbmedarbeidere, 3 fagledere for frivilligsentralene og sekretær.

Sammen med bibliotekene og kulturskolen skal kulturkontoret legge til rette for og tilby et mangfold av kultur- og fritidsaktiviteter og arrangementer. 

Innhold i stillingen

Stillingen er allsidig og utfordrende. Oppgavene strekker seg fra administrasjon og politisk saksbehandling, til operative oppgaver i samarbeid med de andre fagenhetene i kultur og fritid, med frivilligheten og andre kommunale tjenester.

Kulturkonsulenten og virksomhetsleder skal i fellesskap videreutvikle kulturtjenesten, og forberede og formgi kulturvirksomheten i kommunen. Oppgavene vil være innenfor kunst- og kulturformidling (også digital), ansvar for kulturarrangementer, den kulturelle spaserstokken, kontakt med frivillighet, den daglig driften av Hof frivilligsentral, grafisk design og markedsføring, strømming av arrangementer, men det kan også være andre oppgaver, avhengig av kompetanse og erfaring. Saksbehandling, journalføring og søke tilskuddsmidler er en del av oppgavene. Arbeid på kveldstid og i helgene hører til i stillingen. 

Krav til kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innenfor kulturfeltet, helst innen scenekunst, visuellkunst, grafisk/mediedesign.
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor.
 • Dokumenterbar erfaring med markedsføring, grafisk formgiving og videoredigering. Gode IT kunnskaper på Photoshop, Indesign, Illustrator og Adobe premiere pro.
 • Erfaring med strømming av arrangementer og digital formidling.
 • Førerkort og bil.

Personlig egenskaper:

 • Utadvendt og entusiastisk, er flink til å motivere og inspirere.
 • Serviceinnstilt, har innbyggere og deres behov i fokus.
 • Visjonær, kreativ og idérik, bidrar til å utvikle kulturkontorets og kommunens tjenester videre.
 • Fleksibel, kan spille inn i nye situasjoner, gjør en innsats der hvor det trengs.
 • Kontaktskapende, bygger opp god kontakt med frivillige, frivillige organisasjoner og samarbeidspartnere.
 • Ryddig og systematisk, kan organisere og samarbeide.
 • Selvstendig, kan gjennomføre oppgavene alene og i samarbeid med andre.

Lønn etter avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt på e-post: gertruud.kunst@holmestrand.kommune.no.