Detaljer

 • Bedrift
  Holmestrand kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2021
 • Sted:
  Holmestrand
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestfold og Telemark
 • Arbeidssted:
  Holmestrand
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3453576
 • Se her for andre jobber fra Holmestrand kommune

Kulturkonsulent – 100 % fast

Holmestrand har et aktivt og mangfoldig kulturliv, bestående av profesjonelle og amatører, lønnede og frivillige. Spennvidden er stor, for kulturen favner vidt: kulturarv, idrett og friluftsliv, kunst og kultur, kulturskole, bibliotek, den kulturelle skolesekken og spaserstokken, ungdomsklubb og ferieaktiviteter, museer og kulturarenaer, det store gule huset og frivilligsentralene. Kultur og fritid legger til rette for at alle innbyggere skal ha mulighet til å ha meningsfulle opplevelser og fritidsaktiviteter i tett samarbeid med det frivillige og profesjonelle kulturlivet.

Om kultur og fritid

Virksomhet Kultur og fritid er organisert som en virksomhet i sektoren strategi og samfunnsutvikling. Kulturkontoret består av virksomhetsleder, 4 kulturkonsulenter, lys- og lydtekniker, 5 fritidsklubbmedarbeidere og fagledere for frivilligsentralene.

Sammen med bibliotekene og kulturskolen skal kulturkontoret legge til rette for og tilby et mangfold av kultur- og fritidsaktiviteter og arrangementer, og videreutvikle og fornye kulturtjenestene i kommunen.  

Innhold i stillingen

Stillingen er allsidig og utfordrende. Oppgavene strekker seg fra administrasjon og politisk saksbehandling, til operative oppgaver i samarbeid med de andre fagenhetene i kultur og fritid, med frivilligheten og andre kommunale tjenester.

Innhold i stillingen vil være innenfor kunst- og kulturformidling, med blant annet følgende oppgaver:

 • Planlegge, booke og gjennomføre kulturarrangementer i hele kommunen.
 • Gjennomføre arrangementer i samarbeid med andre, f.eks. frivillige organisasjoner eller profesjonelle artister.
 • Utvikle Biorama til et levende kulturhus med mye aktivitet
 • Booke, planlegge og administrere prosjekter og produksjoner i den kulturelle skolesekken
 • Koordinere og administrere all utleie og bruk av kommunale lokaler, inkl. tildeling av faste treningstider for idrettsforeninger.
 • Ha et godt samarbeid med frivilligheten
 • Markedsføre og strømme arrangementer
 • Organisere utdelingen av kultur- og frivillighetspris

Det kan også være andre oppgaver, avhengig av kompetanse og erfaring. Saksbehandling, journalføring og å søke tilskuddsmidler er en del av oppgavene. Arbeid på kveldstid og i helgene hører til i stillingen. Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innenfor kulturfeltet på bachelornivå evt. med noe tilleggsutdanning
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor er en fordel
 • Dokumenterbar erfaring med markedsføring og sosiale medier
 • Dokumenterbare gode IT kunnskaper på f.eks. Excel, TicketCo, BookUp, Compilo, DKS-portalen
 • Erfaring med strømming av arrangementer og digital formidling er en fordel
 • Førerkort og bil

Personlig egenskaper

 • Serviceinnstilt, har innbyggere og deres behov i fokus
 • Veldig ryddig og meget systematisk, kan organisere og samarbeide
 • Visjonær, kreativ, utadvendt og idérik, bidrar til å utvikle kulturkontorets og kommunens tjenester videre
 • Fleksibel, kan spille inn i nye situasjoner, gjør en innsats der hvor det trengs
 • Kontaktskapende og motiverende, bygger opp god kontakt med frivillige, frivillige organisasjoner og samarbeidspartnere og bidrar til et godt arbeidsmiljø på jobben.
 • Selvstendig, kan gjennomføre oppgavene alene og i samarbeid med andre
 • Gode skriftlige ferdigheter, kan skrive fengende tekster

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til  tariff, jfr. kravet til kvalifikasjoner. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.