Ledig stilling

Trondheim Kommune

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Kulturenheten er det fra 1. september 2022 ledig en fast 40 prosent stilling som kultur- og ungdomsmedarbeider. Arbeidstiden er på dagtid, kveld og helg, og stillingen er per tiden plassert ved Ung kultur Lerkendal og Klæbu.

Kulturenheten jobber for at Trondheims innbyggere skal ha tilgang på kultur i alle livsfaser. Gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner samt offentlige tjenester bidrar enheten til å gi befolkningen økt kulturell kompetanse og livskvalitet. Kulturenheten drifter både kulturarenaer i bydelene og tilbyr aktiviteter og arrangement på andres arenaer. I tillegg forvalter enheten tilskuddsmidler, jobber med ulike typer tilrettelegging og bidrar med rådgivning og kompetanse. FN har utpekt Trondheim som en foregangskommune innen bærekraftig utvikling. Kulturenheten bidrar i arbeidet med å synliggjøre kunst- og kultursektorens rolle i dette arbeidet.

Ung kultur har ansvar for drift av Kulturenhetens aktiviteter for ungdom i bydel, er kontaktpunktet mot andre aktører og samarbeidspartnere innen ungdomsfeltet og skal ha oversikt over ungdomsmiljøet i sin bydel. Samarbeid med frivilligheten og andre aktører om etablering og utvikling av nye møteplasser og fritidstiltak er en viktig del av jobben. Kulturenhetens ungdomsarenaer skal være attraktive og utviklende mestringsarenaer for sosial og kulturell kompetanse. Ungdom skal ha reell innflytelse og kunne realisere sine ideer både i kommunens tilbud og på egne arenaer. Kulturenheten drifter møteplasser hvor ungdom skal kunne oppleve trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.

Vi søker nå etter en person som primært skal jobbe innen ung kultur, men som også kan bidra i arbeid innenfor enhetens øvrige arbeidsområder. Den som ansettes må ha høy arbeidskapasitet og ønske om å jobbe med og for barn og unge.

Personlig egnethet og kompletterende ferdigheter til eksisterende team vektlegges når nye medarbeidere rekrutteres.

Les mer om Kulturenheten og Ung kultur på de kommunale nettsidene.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid med barn og ungdom i fritidsklubb
 • Initiere og drifte ulike aktiviteter innen kultur, fysisk aktivitet og matlaging sammen med ungdom
 • Initiere og utvikle prosjekt og arrangement med og for ungdom 
 • Samarbeid med skoler, FAU og nærmiljø
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av ferieaktiviteter
 • Promotering av tilbud i sosiale medier

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med relevant ungdomsarbeid
 • Spisskompetanse innen kultur eller fysisk aktivitet er ønskelig
 • Erfaring fra prosjektarbeid og arrangement er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • God til å samarbeide og til å bygge relasjoner og nettverk 
 • Evne til å motivere, være samlende, engasjere og inspirere
 • Må kunne jobbe selvstendig, men også være en fleksibel lagspiller 
 • Evne til å kombinere kreativitet og struktur
 • Evne til å ta initiativ og har gjennomføringsevne
 • Motivert for kultur- og ungdomsarbeid

Vi tilbyr:

 • En viktig og spennende jobb med ungdom i skjæringspunktet mellom kulturfaglig og sosialfaglig arbeid
 • Et arbeidsmiljø med medarbeidere og avdelingsleder med høy faglig kompetanse
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler