Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2020
 • Sted:
  JAKOBSLI
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  JAKOBSLI
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3013186
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Kultur- og ungdomsmedarbeider

Ved Kulturenheten er det fra 21. september 2020 ledig en fast 70 prosent stilling som kultur- og ungdomsmedarbeider. Stillingen er på dagtid, kveld og helg og er per tiden plassert ved Ung kultur Østbyen (Chappa kulturhus, Lade fritidsklubb og Marka fritidssenter). For mer informasjon se Trondheim kommunes nettsider. 

Kulturenheten jobber for at byens innbyggere skal ha tilgang på kultur i alle livsfaser. Gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner samt offentlige tjenester bidrar enheten til å gi byens befolkning økt kulturell kompetanse og livskvalitet. Kulturenheten drifter både kulturarenaer i bydelene og tilbyr aktiviteter og arrangement på andres arenaer.

Ung kultur har ansvar for drift av Kulturenhetens aktiviteter for ungdom i bydel, er kontaktpunktet mot andre aktører og samarbeidspartnere innen ungdomsfeltet og skal ha oversikt over ungdomsmiljøet i sin bydel. Samarbeid med frivilligheten og andre aktører om etablering og utvikling av nye møteplasser/fritidstiltak er en viktig del av jobben. Kulturenhetens ungdomsarenaer skal være attraktive og utviklende mestringsarenaer for sosial og kulturell kompetanse. Ungdom skal ha reell innflytelse og kunne realisere sine ideer. Det skal være møteplasser hvor ungdom opplever trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.

Kulturenheten er en tjenesteutøvende enhet og ansatte innen Ung kultur jobber fast to til tre kvelder per uke. 

Vi søker nå etter en person som primært skal jobbe i Ung kultur Østbyen, men som også kan bidra i arbeid innenfor enhetens øvrige arbeidsområder. 

Arbeidsoppgaver
 • Jobbe med ungdom i åpen virksomhet på kveld og helg
 • Initiere og drifte ulike aktiviteter innen kultur, fysisk aktivitet og matlaging sammen med ungdom
 • Initiere og utvikle prosjekt og arrangement med og for ungdom 
 • Samarbeide med skoler, FAU og nærmiljø
 • Administrasjon, som utleie av Chappa kulturhus 
 • Ha ansvar for ferieaktiviteter
 • Innsøking av midler og oppfølging av dette
 • Ha ansvar for for innkjøp
Kvalifikasjoner
 • 3-årig relevant høgskoleutdanning
 • Sosialfaglig- og kulturfaglig kompetanse/erfaring
 • Erfaring med ungdomsarbeid
 • Ønskelig med spisskompetanse innen kultur eller fysisk aktivitet
 • Ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid og arrangement
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Sammensetning av kompetanse i teamet vektlegges
Personlige egenskaper
 • God til å samarbeide og til å bygge nettverk 
 • Evne til å motivere, være samlende, engasjere og inspirere
 • Evne til å kombinere kreativitet og struktur
 • Evne til å kombinere praktisk arbeid med langsiktig strategisk arbeid
 • Evne til initiativ og gjennomføring
 • Være fleksibel, kunne jobbe godt selvstendig og ta avgjørelser
 • Vi ønsker oss ansatte som er trygge i voksenrollen og som ønsker å jobbe med en mangfoldig ungdomsgruppe
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • En viktig og spennende jobb med ungdom i skjæringspunktet mellom kulturfaglig og sosialfaglig arbeid
 • Et arbeidsmiljø med medarbeidere og avdelingsleder med høy faglig kompetanse
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler