Kultur - Kunstner i skoleutviklings- og forskningsprosjektet Kunsten å lære (2 prosjektstillinger)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Kultur har ledig 90% prosjektstilling som kunstner i Kunsten å lære i 14 måneder fordelt på to prosjektperioder a 7 mnd, med endelig avslutning 10. april 2023.

Om enheten

Kunsten å lære er en del av forskings- og utviklingsarbeidet i kulturavdelingen i Innlandet fylkeskommune. Kunsten å lære er et kunst-, forsknings- og utviklingsprosjekt med norske og internasjonale samarbeidspartnere der Innlandet fylkeskommune har prosjektledelsen

Vi søker deg som

 • god på å skape og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner
 • god på å fasilitere og gjennomføre kreative, kunstbaserte aktiviteter med barn
 • opptatt av å skape en god prosess for og med barna, og setter dette foran resultat
 • lyttende og åpen i møte med elever og lærere
 • solid kunstfaglig ståsted
 • evner å håndtere sammensatte oppgaver
 • ryddig, strukturert og ansvarsbevisst
 • nysgjerrig - både på folk og kunnskap

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver som «huskunstner» på to barneskoler i Øyer og/ eller Lillehammer
 • være i frontlinjen av et banebrytende forsknings-, kunst- og skoleutviklingsarbeid
 • faglig interessant og utviklende arbeid
 • hyggelige kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 2 ulike stillinger som hver får en eller to barneskoler i Øyer/Lillehammer som sitt arbeidssted.
 • 90% stilling fordelt på to prosjektperioder: 11. september 2021 til 10. april 2022 og 5. september 2022 til 7. april 2023.
 • Aktuelle kandidater inviteres til 1-dagsverksted 04./05. mai som del av rekrutteringsprosessen, og de to stillingene besettes deretter.  

Prosjektet er basert på en pilot med samme navn fra 2018. Formålet med prosjektet er å finne ut om kunst i skolen utvikler de eksekutive funksjonene hos barn mer enn standard undervisningsformer i skolen. Dette skal vi finne svar på gjennom å sette prosjektutviklet kunstmetodisk innhold ut i live på et utvalg skoler i Innlandet og i Ungarn. Høgskolen i Innlandet følger arbeidet i skolene og leder forskningen på eksekutive funksjoner.

Som kunstner i prosjektet vil du stå i frontlinjen for prosjektet, og være ansvarlig for gjennomføring av  forhåndsbestemte økter på småtrinnet på to skoler, og arbeide skulder ved skulder med lærerne i klasserommet. 

Arbeidsoppgaver

 • jobbe i klasserommet sammen med lærere på småtrinnet på en/to skoler 4 dager i uka.  
 • planlegging, praktisk tilrettelegging og forberedelse av øktene på egen hånd og sammen med lærerne
 • jevnlig refleksjon med lærerne på skolene, samt med de andre kunstnerne
 • dokumentasjonsarbeid
 • delta på evalueringssamling etter endt prosjektperiode.

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant kunstfaglig høyere utdanning med spesialisering innen drama/teater/dans
 • erfaring fra arbeid med barn og unge
 • innsikt i hvordan skoler fungerer, og forståelse for utfordringer skolene står ovenfor i hverdagen
 • komfortabel med å jobbe utfra forhåndsbestemt innhold/materiale
 • førerkort og egen bil er nødvendig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.