Detaljer


Kultur, Fylkesarkiv - Rådgiver IKT (engasjement)

Beskrivelse

Fylkesarkivet har ledig et ettårig engasjement som rådgiver IKT med snarlig tiltredelse i 100%. 

Om enheten

Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner
og bestemmelser samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har rettslig, forvaltningsmessig eller kulturell verdi. Arkivene er tilgjengelig for allmennheten etter gjeldende lovverk.
Fylkesarkivet ble etablert i 1995. Fra 2008 har fylkesarkivet inngått et samarbeid med 40 kommuner i Innlandet og
4 kommuner i Viken og etablert Interkommunalt arkivsamarbeid Opplandene (IKA Opplandene). Fylkesarkivet med IKA Opplandene har ansvar for så vel analoge som digitale arkiver.
Fylkesarkivet er fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiver i Innlandet.
Innlandet fylkesarkiv har sine lokaler i Fakkelgården i Lillehammer. Arbeidssted er derfor Lillehammer.

Fylkesarkivet skal gjennomføre en prosess med bevaringsvurdering av alle systemene som har vært benyttet i Hedmark og Oppland fylkeskommune med tanke på bevaring for ettertiden. Vi trenger derfor å styrke vår IKT-stab for å løse ulike oppgaver
Knyttet til bevaring av elektroniske arkiver.

Vi søker deg som

 • Har ønske om faglig fordyping
 • Arbeider selvstendig, effektivt, nøyaktig og målrettet
 • Er rask til å sette deg inn i nye oppgaver

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Profesjonell organisasjon med bred sammensatt fagkompetanse
 • Gode lønns- og arbeidsbetingelser
 • Flkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % engasjement med snarlig tiltredelse
 • Noe reisevirksomhet i Innlandet må påregnes
 • Kontorsted er Fakkelgården på Storhove, Lillehammer

Arbeidsoppgaver

IKT-arkivaren vil delta i et IKT-team ved fylkesarkivet og skal først og fremst jobbe med:

 • Konvertering/migrering av data mellom forskjellige databaseløsninger og XML
 • Tolking og beskrivelse av datainnhold i databaser og andre datastrukturer
 • Kontroll av mottatte datasett i forhold til arkivkrav
 • Utvikle lokal programvare som tillater effektivisering og automatisering av oppgaver. Gjerne som åpen kildekode
 • Mottak, langtidsbevaring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av elektroniske arkiver
 • Kvalitetssikring og implementering av bærekraftige arkivformater, standarder og lagringsmedier
 • Bevaringsvurdering av fylkeskommunens fagsystemer

Arbeidsoppgavene vil kunne variere og medføre at du kan være nødt til å jobbe med helt andre oppgaver i perioder.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning innenfor IKT på minimum bachelornivå
 • Du må ha god XML-kompetanse. I forbindelse med testing og gjenfinning trengs kompetanse på validering, søk og transformasjon av store XML-filer
 • Du må ha utviklerkompetanse og bør kjenne til løsninger for maskinlæring, web-services, søk og håndtering av store data
 • Du bør ha god kompetanse på databaseløsninger. Gjennom arbeidet vil du være borti flere typer databaser og teknologiløsninger
 • Det er ønskelig med arkivkompetanse
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Du må ha førerkort til bil

Ønskede egenskaper

 • Vi ønsker en strukturert person med god analytisk evne
 • Du må kunne jobbe selvstendig og i team og ha god arbeidskapasitet
 • Du må også ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk – både i forbindelse med produksjon av arkivuttrekk og ved formidling av resultater

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.