Detaljer


Kultur, Fylkesarkiv - Rådgiver/arkivar

Beskrivelse

Fylkesarkivet har ledig en fast stilling i 55 % som rådgiver/arkivar med tiltredelse snarest.

Om enheten

Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har rettslig, forvaltningsmessig eller kulturell verdi. Arkivene er tilgjengelig for allmennheten etter gjeldende lovverk.
Fylkesarkivet ble etablert i 1995. Fra 2008 har fylkesarkivet inngått et samarbeid med 40 kommuner i Innlandet og 4 kommuner i Viken og etablert Interkommunalt arkivsamarbeid Opplandene (IKA Opplandene). Fylkesarkivet med IKA Opplandene har ansvar for så vel analoge som digitale arkiver.
Fylkesarkivet er fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiver i Innlandet.
Innlandet fylkesarkiv har sine lokaler i Fakkelgården i Lillehammer. Arbeidssted er derfor Lillehammer.

Fylkesarkivet er et depotarkiv og oppbevarer i dag ca. 23.000 hyllemeter papirarkiver samt elektroniske arkiver og har en egen digitaliseringsenhet, muggsaneringsenhet og fotoarkiv.
Oppgavene vil i hovedsak være knyttet til arkiver fra deltakerkommuner i IKA Opplandene. 

Vi søker deg som

 • Har ønske om faglig fordyping 
 • Har evne til å arbeide selvstendig, effektivt, nøyaktig og målrettet 
 • Er rask til å sette seg inn i nye oppgaver

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø 
 • Profesjonell organisasjon med bred sammensatt fagkompetanse
 • Gode lønns- og arbeidsbetingelser
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 55 % fast stilling med snarlig tiltredelse
 • Noe reisevirksomhet til deltakerkommunene i IKA Opplandene må påregnes
 • Kontorsted er Fakkelgården på Storhove, Lillehammer

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, ordning, katalogisering, tilgjengeliggjøring og formidling av analoge arkiver
 • Pakking, sjauing og rengjøring av eldre arkiver
 • Betjene henvendelser om tilbakelån og innsyn, samt generelle brukerhenvendelser
 • Utstrakt samarbeid med deltakerkommunene i IKA Opplandene
 • Veiledning og kursing innenfor arkivfaglige spørsmål
 • Delta i faglig samarbeid mellom fylkeskommune/kommuner og arkivinstitusjoner
 • FOU-arbeid med skriving av artikler, foredrag og aktivt formidlingsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitet/ høgskolenivå, fortrinnsvis mastergrad i historie og med arkivkunnskap i fagkretsen
 • Lang relevant realkompetanse kan i noen grad kompensere for manglende utdanning
 • Kunnskap om /erfaring i ordning av kommunalt arkivmateriale i depot
 • Erfaring i bruk av ASTA (registrerings- og depotstyringssystem)
 • Kunnskap om / erfaring fra dagarkiv, med bruk av Noark Sak-Arkivsystemer
 • Søkere må ha førerkort for bil
 • Kunnskap/erfaring fra kommunal forvaltning og kommunal administrasjonshistorie
 • God digital kompetanse

Egenskaper

 • Er utadvendt og engasjert
 • Er fleksibel
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.