Kultur, DKS - Fagansvarlig litteratur (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Kultur, DKS-seksjonen har ledig 50 % vikariat som fagansvarlig for litteratur.

Om enheten

DKS (Den kulturelle skolesekken) skal sikre at alle elever regelmessig får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud uavhengig av hvilken skole de går på og hvilken bakgrunn de har. DKS-seksjonen programmerer og organiserer den regionale DKS i Innlandet, og samarbeider med om lag 260 skoler, 46 kommuner, en rekke kulturinstitusjoner og utøvere hvert år.

Vi søker deg som

 • har interesse for og kunnskap om litteraturformidling til barn og unge
 • har litteraturfaglig kompetanse og oversikt over feltet
 • har erfaring med produksjons- og prosjektarbeid i kulturfeltet
 • har god kunnskap om skoleverket og målgruppene
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • liker å arbeide selvstendig og strukturert

Vi tilbyr

 • tverrfaglig kunstnerisk samarbeid
 • være en av to fagansvarlige for litteratur
 • faglig oppdatert og hyggelig arbeidsmiljø i kontorfellesskap på Lillehammer
 • faglig interessant og utviklende arbeid i kultursektoren
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 50 % vikariat til 31.07.2023 med mulighet for forlengelse

Arbeidsoppgaver 

 • helhetlig faglig ansvar for litteraturtilbudet i DKS i Innlandet fylke sammen med kollega
 • programmere litteratur basert på innkomne forslag
 • følge opp samarbeid DKS Innlandet har i litteraturfeltet
 • initiere og bidra til utvikling av nye produksjoner
 • følge opp produksjoner og utøvere på turné
 • utforme informasjonstekst
 • delta i arbeidet med logistikk og økonomi

Ønskede kvalifikasjoner

 • orientert og oppdatert innenfor litteraturfeltet
 • erfaring med barn og unge som publikum
 • relevant høyere utdanning og relevant erfaring
 • evne til å forstå utøverperspektivet
 • komfortabel med digitale verktøy
 • førerkort er nødvendig

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.