Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Kroppsøvingslærer 4.-10. trinn

Offentlig forvaltning

Vi søker kroppsøvingslærer som skal undervise på mellomtrinnet og ungdomstrinnet

Vil du jobbe i et inkluderende og trivelig miljø, hvor lærerne er ambisiøse på elevenes vegne? Er du utdannet krøppsøvingslærer og brenner for faget ditt? Liker du å jobbe med barn og ungdom? Da er du kanskje den nye læreren vår! Vi søker deg som er utdannet kroppsøvingslærer og som ønsker å jobbe med elever på 4.-10.trinn. Det er også ønskelig med kompetanse i svømming i tråd med ny læreplan. Erfaring fra undervisning og vurdering på mellom- og ungdomstrinn er en fordel. 

Karlsrud skole er en 1-10 skole i Nordstrand bydel med en sterk tilhørighet i lokalmiljøet. Vi har også en byomfattende avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser. Skolen vår ligger sentralt til ved Karlsrud T-banestasjon, kun 15 min fra sentrum. Vi er opptatt av å utvikle kompetansen vår sammen, og er inne i spennende prosesser der fellesskapende didaktikk er overordnet begrep. Skolens har en meget kompetent og velfungerende lærergruppe, og nå trenger vi en ny kollega til våre flotte elever. Skolen er to-parallell. Fem ganger i året oppheves normal timeplan på 5.-10.trinn, og elevene blir delt inn i aldersblandede grupper der de får fem skoledager med fordypning i ulike fag. 

En viktig del av vårt arbeid handler om samarbeid, og for å sikre at alle elevene får en god og tilpasset opplæring, skal våre ansatte fortsette å utvikle seg sammen innad på trinn og avdeling og mellom avdelinger. Vi tror på at et tett og målrettet samarbeid mellom lærere, miljøarbeider, sosiallærere og ledere bidrar til at elevene lærer mer og bedre. 
Skolens visjon er «jeg forstår og blir forstått»

Tiltredelse snarest

Les mer om oss på vår hjemmeside: Her

Arbeidsoppgaver:

 • Faglærer på 4.-10. trinn i kroppsøving og i valgfag fysisk aktivitet og helse
 • Sikre at elever har en god faglig og sosial utvikling og skape et trygt og godt miljø for elevene
 • Legge til rette for motivasjon og utfoldelse i kroppsøvingsfaget
 • Undervisning i svømming
 • Ha fokus på tilpasset og variert undervisning
 • Ha ansvar for planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer, for eksempel idrettsdager, skoleturneringer og Tinestafetten
 • Kontakt med foresatte
 • Være en positiv bidragsyter i kollegiet
 • Ansvar for orden og utstyr i gymsal og friluftsrom

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent pedagogisk utdanning i kroppsøving
 • Fordel med undervisningserfaring på 5.-10.trinn
 • Erfaring med vurderingsarbeid
 • Ønskelig med kompetanse innen svømmeopplæring
 • Kompetanse i bruk av digitale læringsverktøy
 • Du har svært gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper:

 • Du har et positivt, raust elevsyn og er en god relasjonsbygger
 • Du er en tydelig voksen og en omsorgsfull og god klasseleder
 • Du har evne til å ivareta og inkludere alle i læringsmiljøet
 • Du jobber systematisk og er opptatt av elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Du bruker varierte metoder som fremmer læring
 • Du er ambisiøs på elevenes vegne og har god gjennomføringsevne
 • Du liker å samarbeide med andre, og er strukturert, pliktoppfyllende med stor arbeidskapasitet
 • Du er en positiv bidragsyter i kollegiet

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et svært godt arbeidsmiljø
 • Et positivt og kreativt læringsfellesskap der man jobber sammen
 • Tett oppfølging av leder
 • Flotte elever og foresatte
 • Et utviklingsorientert læringsmiljø
 • Veiledning for nyutdannede 
 • Lønn i følge Oslo kommunes lønnsregulativ
 • Pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse