Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kreftsykepleier/ Sykepleier/ Nyutdannet Sykepleier

Offentlig forvaltning

Seksjon Kreftpost for Kreft og Blodsykdommer inviterer sykepleiere/nyutdannete sykepleiere/onkologiske sykepleiere som har interesse for fagfeltet til sommerjobb med muligheter for forlengelse evt fast ansettelse.

Kreftpost er en del av Senter for Kreft og Blodsykdommer som har samlet behandlingstilbud innenfor medikamentell kreftbehandling, lindrende behandling og behandling av hematologiske sykdommer. Kreftposten er en sengepost med plass per i dag til 25 pasienter, hvorav 24 pasienter har tilbud om enerom. Posten driftes i tre team fordelt på onkologi, lindring/palliasjon og hematologi. 

Stillingene er 75-100% i tredelt turnus med for tiden arbeid hver 3. helg.

Ønsker du lavere stillingsbrøk eller arbeid hovedsakelig for eksempel på natt kan vi tilpasse det etter dine behov. Er du nyutdannet sykepleier med interesse for fagfeltet, erfaren sykepleier med lang fartstid eller spesialsykepleier med videreutdanning innen kreft, palliasjon, psykiatri eller annet relevant område, mottar vi gjerne en søknad fra deg. For nyutdannete sykepleiere har vi individuelt opplæringsplan som kan starte etter påske.


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med interesse for fagfeltet
 • Erfaring fra arbeid med kreft, palliasjon og/eller blodsykdommer er en fordel, men ikke krav
 • Evne til å arbeide med å sikre kvalitet i pasientbehandling
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Søker må ha oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og strukturert
 • Gode samarbeidsevner, kan jobbe både i team og selvstendig
 • Gode kunnskaper innen grunnleggende sykepleie
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø 
 • Du finner mening i å jobbe med mennesker i krise

Vi tilbyr:

 • En meningsfull, viktig og meget lærerik jobb 
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og faglig engasjerte arbeidskollegaer
 • En god arbeidsplass med fokus på samarbeid, støtte og utvikling
 • En god opplæring. Eget opplæringsprogram for nyutdannete sykepleiere
 • Regelmessig etisk refleksjon
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter, både på fjellet og ved sjøen
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.