Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kreftsykepleier/sykepleier

Offentlig forvaltning

100% Kombinasjonsstilling

Poliklinikk kreft og blodsykdommer 82 %  med 18% helg ved døgnområde 10, uten natt.

Ser du etter en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, stabil bemanning og  hvor medvirkning til forbedring for å nå våre mål er viktig, kan denne stilling være noe for deg.

Seksjonene er enheter i  kreftavdelingen, de har tett samarbeid med senter for lindrende behandling og studieenheten.

Poliklinikken har område funksjon og utfører diagnostikk, behandling og kontroll av kreftsykdom fra de fleste organer og sykdommer i de blod dannende organer og lymfomer (lymfekreft). De aller fleste undersøkelser, behandlinger og kontroller kan utføres poliklinisk.

 Ved døgnområde 10 treffer du pasienter som trenger døgnbehandling og omsorg ved livets slutt.

Vi har fast kombinasjonsstilling og vikariat ledig.

Vi presiserer at oppgaver/arbeidstider vil kunne endre seg som den naturlige utvikling av oppgaver i avdelingen og glidende overganger mellom yrkesgrupper.

Søknader vil bli behandlet fortløpende og stillingen kan bli besatt før søknadsfristen utgår.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV samt til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kvalifikasjoner:

Autorisert sykepleier/kreftsykepleier

Erfaring fra arbeid med pasienter som har kreft eller blodsykdom

Cytostatika kurs en fordel , men kan også gjennomføres etter tiltredelse

Personlige egenskaper:

  • Vi trenger deg som har evne til å yte omsorg til pasienten i en hektisk hverdag
  • Du arbeider like godt selvstendig som  i team
  • Du ser på endring og bruk av nye digitale løsninger som en del av utviklingen
  • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

  • kreftavdelingen har stor aktivitet
  • Lege, sykepleier, helsefagarbeider og sekretærer arbeider i team. Oppgavedeling mellom profesjoner er etablert og videreutvikles