Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kreftsykepleier/Spesialsykepleier

Offentlig forvaltning

Sykehuset i Vestfold etablerte høsten 2021 et Senter for kreft og blodsykdommer med et samlet behandlingstilbud innenfor hematologiske sykdommer, kreftsykdommer og lindrende behandling. Senteret består av poliklinikk, sengepost og ambulant team og har til sammen 120 ansatte. Det er en tverrfaglig stab bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer, sosionom, klinisk farmasøyt og leger. Vi har et tett samarbeid med interne og eksterne aktører for et helhetlig tilbud til kreftpasienter. Målet er å bidra til utvikling av optimale pasientforløp, implementering av presisjonsmedisin og pre/rehabilitering i forbindelse med behandling. Kliniske studier og annen kreftforskning er en integrert del av forløpene.

Vi søker kreftsykepleier til en 100% vikariat fra dd. til 20.08.2023. Stillingen er fordelt på 80% poliklinikk og 20% sengepost.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefunksjon til pasienter med kreft i alle faser av sykdommen
 • Behandling, symptomlindring for pasienter med høyt medisinsk og sykepleiefaglig behov
 • Oppfølging av pårørende
 • Planlegge pasientens forløp og oppfølgingsbehov på SiV, i samarbeid med pasient, pårørende og kommune

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning innen onkologi. Annen relevant videreutdanning kan vurderes
 • Søker må ha erfaring med pasienter med kreft og kreftbehandling
 • Erfaring med medikamentell kreftbehandling og bruk av CMS er en fordel
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper:

 • Fleksibilitet
 • Høy grad av evne til å veksle mellom selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Evne til å se andre og bidra til et godt kollegialt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og faglig engasjerte arbeidskollegaer
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Regelmessig etisk refleksjon 
 • En avdeling som satser på forskning, innovasjon og utvikling for å sikre høy kvalitet på dagens og fremtidens helsetjenester til pasienter med kreftsykdom

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.