Ledig stilling

Stavanger Kommune

Kreftsykepleier

Som kreftsykepleier arbeider du i henhold til Stavanger kommunes funksjonsbeskrivelse for sykepleiere i lindrende omsorg. Det innebærer; ha ansvar for faglig innhold i tjenesten, kreft/palliasjon, koordinere tjenestetilbudet, være kontaktperson for pårørende og identifisere behov og følge opp tiltak. Være kontaktperson for samarbeidende helsepersonell, samarbeide med aktuelle kompetansesenter, bidra med undervisning og kompetanseheving innenfor palliasjon ved undervisning og veiledning.

Arbeidsoppgaver:

I  hjemmesykepleien får man sykepleiefaglige oppgaver med stort faglig spenn. Du vil ha hovedansvar for oppfølging av kreftpasienter og samtidig være en del av den daglige driften av hjemmesykepleien. Vi jobber med mennesker med ulik alder, diagnoser og sosial bakgrunn. Vi skal gi tjenester av god kvalitet i henhold til behov. Hverdagsmestring er et viktig mål i samarbeid med bruker. Vi løser oppgavene våre i tverrfaglig samarbeid og god dialog med pasient og pårørende.  Vi dokumenterer i elektronisk journalsystem, Cosdoc. Vi arbeider i en stor avdeling med mange brukere, det er derfor viktig å kunne jobbe strukturert og ryddig. Vi er på jakt etter deg som ønsker å utøve god kreftsykepleie ovenfor hjemmeboende brukere, bidra til godt samarbeidsklima med kollegaer og sikre brukerne kontinuitet og pårørende kvalitet i tjenestene slik at de kan bo lengst mulig hjemme. 

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier med videreutdannelse innen kreft er et krav. 
Personlig egnethet blir vektlagt.
Hvis annet morsmål enn norsk, må du dokumentere språknivå B2. Gjelder ikke søkere av skandinavisk morsmål.
Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:

Vi trenger en kreftsykepleiersykepleier som mestrer å jobbe selvstendig, og samtidig deler sin kompetanse og jobber systematisk med kompetanseheving hos øvrig personell. Du må kunne vurdere brukers behov og gi tjenester av faglig god kvalitet.
Sykepleieren må være god på relasjoner og bidrar til et godt samarbeid på egen arbeidsplass. Det er også viktig at du kan møte brukeren og pårørende på en riktig måte og opprettholde en god relasjon.
Du må mestre nye utfordringer på en konstruktiv/løsningsorientert måte.
Arbeidet krever at du kan jobbe effektivt og strukturert.
Du må være tydelig og god i kommunikasjon med dine kollegaer.
Det forventes at du bidrar positivt med gode holdninger inn i personalgruppen. Dette for å kunne ha et godt arbeidsmiljø med fokus på godt samarbeid og samhold.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr et variert og dynamisk arbeidsmiljø. Vi jobber daglig med arbeidsoppgaver med stor faglig variasjon. Det er gode utviklingsmuligheter innenfor virksomheten. Vi har et arbeidsmiljø med fokus på kvalitet og jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid.

Det er i hovedsak en dagstilling, men med arbeid hver 6. helg.

Vi tilbyr parkeringsplass i bygget på kveld og helg. Samt det er parkeringsmuligheter i nærområde på dagtid i ukedager.
Det er gode bussforbindelser og kontoret er i kort gåavstand fra bussholdeplass.
Vi har en lunsjkantine i bygget som er åpen dagtid i ukedager mellom kl 11-12.
Vi holder til i flotte lokaler i Byfjordparken 15.
Lønn etter ansiennitet.
Kreftsykepleier 752305: 464100 - 568600,. 
Er du interessert i å få vite mer om stillingsinnhold og arbeidsplass, så ta kontakt med oss for et uforpliktende møte.