Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Kreftsykepleier

Offentlig forvaltning

Senter for Kreftbehandling (SFK) holder til i moderne og trivelige lokaler på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Avdelingen har i overkant av 100 ansatte. SFK har et bredt behandlingsrepertoar som dekker ca. 95 % av alle indikasjonsområder for ikke-kirurgisk behandling til voksne pasienter. Vi består av en poliklinikk for medikamentell kreftbehandling og  poliklinikk for blodsykdommer, en stråleterapienhet, en forskningsenhet og Lindrende enhet (sengepost og ambulerende team). Sengeposten består av 8 senger og har i all hovedsak pasienter som er i palliativ fase av livet.

Vil DU bli med i vårt team i Sykepleietjenesten SFK?

Sykepleietjenesten SFK har sykepleiere som jobber på Kreftpoliklinikken, Stråleenheten, Ambulerende Team og Lindrende Enhet. Vi har nå ledig en 100% fast stilling som kreftsykepleier på Lindrende Enhet. For stillingen gjelder arbeid for tiden 3-delt turnus med arbeid for tiden 3. hver helg + 2 ekstra helger i året.

Her har vi en stab av meget dedikerte og engasjerte folk i forskjellige yrkesgrupper; sykepleiere, kreftsykepleiere, sykepleiere med videreutdanning innen palliasjon, leger og overleger, samt eget merkantilt personell. I tillegg har vi ca 15 frivillige som jobber hos oss, og er et meget viktig bidrag for ansatte, pasienter og pårørende. Ikke minst har vi et nært og godt tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper som er relevant for pasientene våre. Vi setter pasienten og pårørende i fokus, og har et arbeidsmiljø hvor vi støtter og løfter hverandre. Vår yrkesstolthet er merkbar, og på SFK jobber vi Sammen For Pasienten, på tvers av alle yrkesgrupper og roller. 

Stillingen er ledig omgående, tiltredelse etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleier i spesialisthelsetjeneste på sengepost
 • Samhandling med kommunehelsetjeneste
 • Dokumentasjon (DIPS/Metavision)

Kvalifikasjoner:

 • Du må beherske norsk, og ha god fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig.
 • Hvis du har erfaring fra sykehus er det en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring fra palliasjon er også en en fordel om du har, men heller ikke her et krav
 • Vi søker etter deg som har videreutdanning i kreftsykepleie

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert
 • Fleksibel
 • Nøyaktig
 • Du bør ha gode kommunikasjonsevner
 • Være engasjert og lærevillig
 • Selvstendighet og gode samarbeidsevner er viktig
 • Vi verdsetter deg med et godt humør og om du kan være med på å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Stor arbeidskapasitet
 • Du må like å jobbe turnus
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende avdeling med varierte og utfordrende oppgaver
 • Engasjerte kollegaer som har stor kompetanse innenfor palliasjon og kreftbehandling. 
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Et trivelig og meningsfullt arbeidsmiljø hvor vi alle er en del av et større fellesskap; Sammen for Pasienten
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjonsvilkår (Pensjonsordning i KLP)
 • Opplæring vil naturligvis bli gitt