Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3248980
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Kreftsykepleier

Ved Nidelven hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som kreftsykepleier.

Vi har et stort mangfold i medarbeidergruppa med ulik kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Nidelven hjemmetjeneste er en av 14 enheter i Trondheim kommune som yter bistand til hjemmeboende brukere innenfor et avgrenset geografisk område. Vårt kontor ligger sentralt i Trondheim - på Leüthenhaven.

Vi er et fagmiljø som er i kontinuerlig utvikling med stort fokus på tverrfaglig samarbeid og enheten er delt i tre arbeidslag. Hvert arbeidslag har ukentlige tverrfaglige møter sammen med bydelens ergoterapeut og fysioterapeut. Vårt mål er at brukerne skal kunne bo lengst mulig hjemme med tilrettelagte tjenester. Vi bruker hverdagsmestring som en del av vår arbeidsmetode.  Vi legger vekt på at egenmestring og aktiviteter er en viktig del av hverdagen for våre brukere.

Vår enhet søker kreftsykepleier til vårt team. Vi ønsker en medarbeider som har kompetanse innen palliasjon og kreftsykepleie. Vi har hjemmeboende brukere som er under kreftbehandling og av og til har vi brukere som kommer hjem fra sykehuset med ønske om å få dø hjemme på en trygg og verdig måte. Vi ønsker å tilby denne brukergruppen høy faglig kompetanse innenfor fagområdet kreft og palliasjon. Som kreftsykepleier hos oss vil du få en egen rollebeskrivelse og hovedsaklig få primæransvar for brukere med kreftdiagnose. Videre er det ønskelig at du veileder og deler kunnskap med alle medarbeidere ved enheten. Det er viktig at våre brukere opplever god kontinuitet i tjenestene og får en god opplevelse i forbindelse med å være hjemme under sin kreftbehandling og i livets sluttfase. Det er naturlig at du også samarbeider med våre samarbeidspartnere og sikrer gode overganger fra sykehus til hjemmet. Vi tror at vi med din kompetanse kan spare brukere for ekstra turer til sykehuset, noe som kan være en ekstra belastning for brukere med kreft. En av våre tre avdelingsledere er kreftsykepleier med videreutdanning innenfor kreft og palliasjon.

Mer informasjon om en jobb innenfor helse- og velferd i Trondheim kommune finner du på våre hjemmesider.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre kreftsykepleie / sykepleie til våre brukere i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Helhetlig pasientforløp til brukere i hjemmet (HPH)
 • Inneha primærkontaktansvar
 • Være ansvarssykepleier på kveld og helg
 • Være en bidragsyter i tverrfaglige brukermøter
 • Medikamenthåndtering
 • Veilede kolleger i kreftsykepleie / sykepleie
 • Veilede og undervise kolleger, studenter, brukere og pårørende
 • Utføre faglig god dokumentasjon
 • Elektronisk samhandling med samarbeidspartnere via E-link
 • Bruke praktiske prosedyrer og bidra til kontinuerlig oppdatering av prosedyrer ved enheten
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning i kreftsykepleie
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Førekort for personbil - klasse B
 • Kjennskap til brukersystemet Gerica og personalsystemet Gat en fordel
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Du er selvstendig, engasjert, initiativrik og har godt humør
 • Du behersker å gi opplæring og oppfølging av kolleger / medarbeidere
 • Du er faglig og personlig trygg
 • Du er trygg i samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende og medarbeidere
 • Du tør å stå i situasjoner som er krevende
 • Du er god på mellommenneskelige relasjoner
Vi tilbyr
 • God opplæring
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Stort faglig fokus med mulighet faglig påfyll
 • Nærledelse - der en av våre tre avdelingsledere er kreftsykepleie
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag
 • Refusjon av treningavgift etter avtale
 • En turnus med arbeid dag, kveld og helg der du selv har innflytelse på utarbeidelse av denne
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler