Ledig stilling

Bærum kommune

Kreftkoordinator

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter en kreftkoordinator som vil være med og videreutvikle kommunens tilbud innen kreftomsorgen.
 
En stor del av stillingen som kreftkoordinator vil være knyttet til arbeid på systemnivå, med utviklingsarbeid i kommunen og utarbeidelse av rutiner og planverktøy på området. Veiledning, støtte og opplæring av andre tjenester og ansatte vil være en viktig del av arbeidshverdagen.
 
Som kreftkoordinator vil du også jobbe pasient- og pårørenderettet med råd, veiledning og tilrettelegging av hverdagen. Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud som kan følge opp bruker og pårørende over et visst tidsrom. For mange vil kreftkoordinator være det første kontaktpunktet med kommunen når sykdom har oppstått. Ved behov for mer langvarig oppfølging vil kreftkoordinator sikre overføring til en av kommunens kreftsykepleiere og/eller andre tjenester i kommunen.
 
Stillingen er i dag plassert under tildeling og forvaltning, i avdeling fag og rådgivning. Det planlegges for en annen organisatorisk plassering, for å i større grad bli en del av kommunens øvrige fagmiljø for målgruppen. Ny organisering innebærer en spennende mulighet til å være med og påvirke form og innhold i stillingen.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Pådriver og koordinerende rolle for felles utvikling og intern kompetanseheving i tjenestene, gjennom rådgivning, veiledning og opplæring
 • Medvirke til at nasjonale retningslinjer, strategier og ny kunnskap blir kommunisert og implementert
 • Koordinerende oppgaver som bidrar til å sikre at brukere opplever en helhetlig tjeneste, hvor mestring, forutsigbarhet og trygge pasientforløp står i fokus
 • Tverrfaglig, tverretatlig og synlig - som et ledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Delta i relevante nettverksgrupper på fagområdet, internt og eksternt
 • Nært samarbeid med kreftforeningen, spesialisthelsetjenesten, andre kommuner og andre eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med spesialisering innen kreftsykepleie
 • Minimum to års relevant yrkeserfaring
 • Kjennskap til aktuelle samarbeidspartnere innen helse- og omsorgsfeltet, både i og utenfor kommunen
 • Pedagogiske evner og meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Gode IKT-kunnskaper, og beherske digitale kommunikasjonsformer
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og selvgående, med god gjennomføringsevne
 • Jobber systematisk og strukturert, med høy faglig kvalitet
 • Samarbeider godt med andre
 • Kommuniserer godt med mennesker i utfordrende livssituasjoner
 • Er beslutningsdyktig og ser muligheter og alternativer fremfor begrensninger
 • Er robust og kan stå for beslutninger som er fattet overfor brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Inspirerer til læring i fagfeltet gjennom undervisning for ansatte og andre
 • Evner å sette deg raskt inn i ulike problemstillinger
 • Liker å utfordre deg selv ved å tilegne deg ny kunnskap, lære og ta ansvar for egen utvikling

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer i et utviklende miljø med vekt på samhandling
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid

 

Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse