• Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1816, SKIPTVET
  SKIPTVET
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4621521
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune
Ledig stilling

Skiptvet kommune

Kreftkoordinator 20 % stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse:

Pleie- og omsorgtjenesten i Skiptvet består av hjemmebaserte tjenester, sykehjem med både korttids- og langtidsplasser. Dagsentertilbud for ulike brukergrupper, samlokaliserte bolig, tjenester for rus og psykiske lidelser. Vi har også kjøkken, renhold og vaskeri. I våre tjenester har vi tverrfaglig sammensatt kompetanse som fysioterapi, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere m. f. Pleie- og omsorgstjenesten har som hovedmål å bidra til at den enkelte opplever mestring i hverdagen.

Kort om stillingen:

Dette er en nyopprettet stilling og den som ansettes vil ha store muligheter til å være med å forme stillingen og sin egen arbeidshverdag.

Stillingens formål:

 • Stillingen skal innehas av autorisert sykepleier. Ønskelig med videreutdannelse innenfor kreftsykepleie/palliasjon, men ved manglende utdanning kan erfaring vektlegges og videreutdanning tilbys.
 • Kreftkoordinator skal gjennom sitt arbeid bidra til systematisering og kvalitetssikring av kreftomsorgen.
 • Stillingens hovedformål er å bistå i arbeidet knyttet til helsetjenester til kreftrammede i kommunen, med koordinering, behandling, fagveiledning og eventuelt i samarbeid med andre behandlingsinstanser.

Organisatoriske forhold:

Kreftkoordinator ansettes i virksomhet for pleie og omsorg med leder i hjemmebaserte tjenester som sin nærmeste overordnede.

 • Kontorplassering p.t. ved Sollia bo og service senter.
 • Arbeidstid vil bli avklart på et senere tidspunkt.
 • Kan kombineres med annen eksisterende stilling
 • Ved kombinasjon med annen stilling innad i PLO må det påberegnes helgejobbing

 Hovedoppgaver vil være:

 • Bistå i arbeidet knyttet til helsetjenester til kreftrammede i kommunen, med koordinering, behandling, fagveiledning og eventuelt i samarbeid med andre behandlingsinstanser.
 • Å gi veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell,
 • Drive fagutvikling
 • Utarbeide rutiner/prosedyrer som er nødvendig i arbeidet.

Dette kan organiseres gjennom:

 • Hjemmebesøk hos pasient og pårørende.
 • Utøve direkte sykepleie og kunne gå inn i vanskelige situasjoner der dette er påkrevd.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves norsk autorisasjon som sykepleier
 • Evne til godt samarbeid og selvstendig arbeid
 • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet og selvstendighet
 • Beherske IKT-verktøy, som nettbrett, smarttelefon og PC.
 • Førekort kl B
 • Disponere egen bil 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Varierte arbeidsdager med meningsfulle oppgaver for våre pasienter og brukere
 • Et inkluderende og trivelig arbeidsmiljø som er preget av høyt engasjement, solid kompetanse, åpenhet og pålitelighet
 • Spennende oppgaver
 • Faglige utfordringer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Vi gir en grundig og god opplæring
 • Legge til rette for relevant videreutdanning

For sykepleiere tilbys det nedbetaling av studielån med inntil kr 15.000 pr år i fem år.

Rekruteringstilskudd på kr 10.000 for sykepleiere.

Politiattest må framlegges før tiltredelse. 

Lønn og vilkår: Arbeidstakere tilsettes i Skiptvet kommune på de vilkar som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP. Arbeidstaker må være forbredt på at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres internt i kommunen.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

 

 

 

 • Bedrift
  Skiptvet kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1816, SKIPTVET
  SKIPTVET
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4621521
 • Se her for andre jobber fra Skiptvet kommune