Kreativ og nytenkende leder?

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

 

Midt i øyet av Lillestrøm kommune, på et sted kalt Strømmen

Ligger Stalsberg boliger, og der lever de virkelig drømmen
Med 19 beboere og 32 årsverk på stede
Leter vi nå etter deg som dette kan lede

Lillestrøm kommune er storkommunen som stadig er i vekst. Avdelingen Bemannede boliger består av 165 boenheter for mennesker med utviklingshemminger og andre funksjonsnedsettelser fordelt på totalt 15 boliger. Med verdiene tillit, inkludering og nyskapning har vi ambisiøse mål om å bli Norges beste på vårt fagfelt. Som leder ved en av disse boligene, vil du tilhøre en av kommunens største ledergrupper, hvor stor takhøyde, gode diskusjoner og et brennende engasjement er nøkkelord. CRPD og den nye veilederen: "Gode helse- omsorgstjenester for personer med utviklingshemminger" skal ligge til grunn for arbeidet vi gjør i avdelingen. Vi tørr å tenke nytt! Teknologi og innovasjon skal være virkemidler for utviklingen av fremtidens tjenester.

Som seksjonsleder hos oss vil du oppleve viktigheten av tverrfaglig samarbeid både i og utenfor eget kommunalområde. Vi forventer at du har gjennomføringsevne, er kreativ og har stor endringsvilje. Du vil ha det gøy på jobb! Du vil være en del av et godt arbeidsmiljø og ha gode kollegaer å lene deg til når arbeidsdagen kan oppleves utfordrende. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennom planlegging, organisering, ledelse og utvikling skal seksjonsleder sørge for drift av egen seksjon iht. ambisiøse mål
 • Sikre god kvalitet, gode tjenester og gode brukerreiser 
 • Sikre kvalitet i tjenestene i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger   
 • Ansvar for personalledelse og økonomistyring 
 • Tilrettelegge for faglig utvikling og godt arbeidsmiljø ved seksjonen
 • Ansvar for å følge opp Lillestrøm kommunes overordnede satsinger 
 • Delta og bidra aktivt i tjenesteområdets tverrfaglige samarbeid 
 • Stillingen inngår i Bemannede boligers ledergruppe 
 • Stillingen rapporterer til Avdelingsleder 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning på bachelor nivå innen helse- og sosial
 • Videreutdanning i ledelse eller relevant dokumentert ledererfaring
 • God kjennskap til lovverk og retningslinjer for denne type drift
 • Erfaring med personal, fag og økonomi oppfølging, herunder budsjett og regnskap
 • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser, samt erfaring fra arbeid med generell arbeidsmiljøutvikling
 • Erfaring og kompetanse fra turnusplanlegging
 • God digital kompetanse og beherskelse av IKT verktøy
 • Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd og ulike diagnoser
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

 • Du er en robust, faglig sterk seksjonsleder som er god til å involvere, motivere, delegere og myndiggjøre medarbeidere
 • Du er i stand til å bringe tjenesten videre opp og fram i takt med samfunnets utvikling
 • Du ser nødvendigheten av endringsprosesser og står trygt i de
 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål 
 • Du står trygt i interessekonflikter, samt bidrar til å avklare ulike forventninger til tjenestetilbud og utføring
 • Du er en trygg og glad person, som har gode samarbeidsevner og kan inspirere dine medarbeidere
 • Du skaper engasjement
 • Du er beslutningsdyktig, fleksibel og viser handlekraft
 • Du ser nødvendigheten i å ha et godt samarbeid på tvers av avdelinger og seksjoner i og utenfor kommunen
 • Du har god formidlingsevne og evner å gjøre komplekse problemstillinger forståelige 
 • Du jobber for at vedtatte verdier for Lillestrøm kommune skal prege ditt lederskap
 • Vi søker en fremoverlent, kunnskapsrik, innovativ og handlekraftig leder med begge bena godt plantet på bakken
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • Engasjerte arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag