Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Koordinerende sykepleiere

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Munkvoll hjemmetjeneste er det ledig to faste 100 prosent stillinger som koordinerende sykepleier, oppstart etter avtale. 

Vi har utvidet enheten med flere pasienter og vi trenger dermed flere dyktige sykepleiere med på laget. Erfaring fra kommune eller spesialisthelsetjenesten er en fordel, men også nyutdannede sykepleiere er velkommen til å søke.

Som sykepleier vil du få en trygg opplæring med egen mentor og systematiske veiledningssamtaler med mentor. Vi har et godt sykepleiefaglig miljø med dyktige og dedikerte sykepleiere. I tillegg har vi flinke fagarbeidere med mye erfaring. Vi har satt fagutvikling og kompetansebygging i system. Pasientgruppen vår har sammensatte lidelser, og det å være  sykepleier hos oss innebærer mange faglige og spennende utfordringer. Du bør være dyktig på kliniske observasjoner, og kunne iverksette tiltak. I den forbindelse kan det være behov for å gjennomføre avanserte prosedyrer og håndtere ulikt medisinteknisk utstyr.

Som sykepleier hos oss blir du aktiv deltaker i et tverrfaglig team bestående av sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleier, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og avdelingsledere. 

Munkvoll hjemmetjeneste er en enhet som er i utvikling og vi har fokus på faglig utvikling og veiledning av medarbeiderne.  Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med fokus på blant annet arbeidsglede og fysisk aktivitet.

Munkvoll hjemmetjeneste er en av 13 enheter som bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område.

Vi vektlegger kvalitet og tverrfaglighet i utførelsen av våre tjenester og har fokus på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering for å bidra til at brukere kan bo lengst mulig hjemme.

Munkvoll hjemmetjeneste deltar i prosjekt som heter TØRN i samarbeid med KS. Tørn-prosjektet gjør forsøk med  en annen organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Vi ønsker å prøve ut en ny oppgavedeling der sykepleieoppgaver får en mer spisset rolle. Sykepleier går inn i en koordinerende rolle på enhet der en skal følge opp pasienten med avsatt tid til dokumentasjon, oppfølging og samhandling for en gruppe pasienter. En ny og spennende rolle der en får brukt sine sykepleiekunnskaper. 

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre sykepleie til våre pasienter etter brukers vedtak og tjenestetilbud
 • Delta i eget sykepleierteam der du vil ha koordinerende rolle med oppfølging av pasienter
 • Være primærkontakt for pasienter og blant annet følge opp kvalitetsrutinen helhetlig pasient forløp
 • Utvikle et godt pårørende samarbeid
 • Delta aktivt som ressursperson og i sykepleiefaglige møter
 • Samarbeid med kolleger, fastleger og sykehus
 • Veiledning av andre kolleger og være veileder for sykepleierstudenter
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike yrkesgrupper 

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Førerkort for bil
 • Beherske relevante dataverktøy
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper 

Personlige egenskaper:

 • Tydelige etiske og faglige holdninger  
 • Har gode samarbeidsevner og deltar aktivt med dine fagkunnskaper i teamet
 • Evne til å jobbe selvstendig 
 • Bidrar til fagutvikling og forbedring av tjenesten
 • Være fleksibel, engasjert og løsningsorientert
 • Ha toleranse for høyt arbeidstempo
 • Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Stor påvirkning på din arbeidsplan via ønskeplan
 • Som koordinerende sykepleier jobber du dagvakter på ukedagene. Ved arbeidshelg vil du ha både dag og kveldsvakter
 • Langvakter med arbeid hver fjerde helg
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Mentorordning
 • Gode utviklingsmuligheter og individuell opplæring 
 • Veiledning og tett oppfølging fra din avdelingsleder
 • Faste fagdager og kursdager
 • Et godt og inkluderende faglig fellesskap og arbeidsmiljø 
 • Parkeringsmuligheter 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler