Ledig stilling

Kristiansund kommune

Koordinator hverdagsmestring

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100 % fast stilling som koordinator hverdagsmestring ved Storhaugen helsehus.

Informasjon om stillingen

Hverdagsmestring og «Leve hele livet» er Kristiansund kommunes satsningsområde innen eldreomsorgen.

Målgruppen for hverdagsmestring er eldre med gradvis eller brå endring av funksjon, samt utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Hverdagsmestring er tverrfaglig sammensatt av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpemiddellageret og saksbehandlere. Disse har ulike oppgaver knyttet til kartlegging, behandling, rehabilitering, opptrening, syn- og hørselhjelpemidler og tildeling av tjenester. Stillingen er i hovedsak knyttet til helhetlig koordinering, organisering og faglig oppfølging og utvikling av disse tjenestene.

Arbeidsområder
 • koordinere pasientforløp
 • koordinere hverdagsmestringsteamet
 • samhandle med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • brukerkartlegging
 • fagansvar relatert til prosedyrer og opplæring i EPJ og oppfølging av årshjul
 • informasjons- og markedsføringsarbeid
Kvalifikasjonskrav
 • 3-årig helsefaglig utdanning, fortrinnsvis norsk autorisasjon som sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut
 • førerkort klasse B
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk
 • digital kompetanse
Ønskelige kvalifikasjoner
 • relevant arbeidserfaring innen rehabilitering, hverdagsmestring eller klinisk arbeid fra førstelinjetjeneste
 • erfaring med koordinering og teamledelse
 • videreutdanning innen velferdsteknologi, geriatri, rehabilitering eller klinisk sykepleie
Personlige egenskaper
 • systematisk og strukturert
 • gjennomføringsevne
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • tillitsskapende og god på relasjonsbygging
 • innovativ og utviklende
Spesielle forhold i stillingen

Stillingen er nyopprettet, slik at små endringer av arbeids- og ansvarsoppgaver må påberegnes. Arbeidstid er pr. d.d. på dag.

Vi tilbyr
 • et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø
 • et sterkt fagmiljø som jobber systematisk med fag og kvalitet
 • vår visjon er å drifte varierte tjenestetilbud som fremmer brukers muligheter for aktivitet og deltagelse i samfunnet uansett type og grad av funksjonsnedsettelse
 • god pensjonsordning. Les mer her: KLP
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.