Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Koordinator fritidsmentor

Stavanger kommune ønsker å bygge fellesskap ved å tilby nære, åpne og nyskapende tilbud. Ungdom og fritid er en egen virksomhet under Oppvekst og utdanning i Stavanger kommune og består av 4 avdelinger: Uteseksjonen, Ungbo, Metropolis og Fritid, i tillegg til stab. Virksomheten har barn, ungdom og unge voksne som hovedmålgruppe og bidrar med et mangfold av tilbud og tjenester til byens befolkning, se kommunens hjemmesider for mer informasjon.


Avdeling Fritid sitt oppdrag er blant annet å bidra til gode oppvekst-vilkår for barn og ungdom i alle kommunedeler. Fritidstilbudene er basert på aktuelle behov hos befolkningen, og brukermedvirkning ligger til grunn for utvikling av relevante tilbud basert på barn og unges ressurser. 


Deltakelse i inkluderende fritidstilbud gir personlig mestring og sosial tilhørighet for den enkelte og bidrar til å forebygge utenforskap i samfunnet vårt. Barn og unge som sliter med å delta i fritidsaktiviteter på egenhånd, trenger individuell støtte og oppfølging i en periode for å finne en ønsket fritidsaktivitet.
Gjennom fritidsmentor-tjenesten får sårbare barn i alderen 8-13 år tildelt en fritidsmentor og får individuell oppfølging for å finne og kunne delta i egnet fritidsaktivitet.

Vi har nå ledig stilling som koordinator for fritidsmentortjenesten i 100% stilling. Det er ønskelig at koordinator starter i stillingen så snart som mulig. 

 

Arbeidsoppgaver:

Du vil samarbeide tett med annen koordinator for fritidsmentor og vil inngå i et team med vedkommende.

Du vil informere om tilbudet til aktuelle innsøkende instanser, koordinerer inntak av barn og unge til tjenesten i henhold til antall plasser og kapasitet, og fordeler saker til ansatte fritidsmentorer.  

Du vil lære opp nye fritidsmentorer, veilede dem individuelt etter behov, og sørge for at de kan delta i relevant gruppebasert opplæring i Fritidsakademiet.  

Du registrerer deltakere og framdrift i saker i et kvalitetssikret system som er i henhold til gjeldende lovverk for lagring av persondata.

Du har dialog med innsøkende instanser og foresatte om løpende saker etter behov. 

Du administrerer og attesterer timelistene til fritidsmentorene i henhold til avtalte rutiner.

Du rapporterer månedlig til avdelingsleder på faglige resultater og økonomi, etter gjeldende resultatmål, økonomiske rammer og rapportmal.

Du samarbeider med kollegaer i Ungdom og fritid, samt interne og eksterne samarbeidspartnere etter behov.

Du bruker aktivt relevante sosiale medier for å synliggjøre tilbudet.

Du deltar i arbeid med bred rekruttering av fritidsmentorer.

Du må påregne kveldsarbeid etter behov og jobb i ferietilbudene Fiks Ferigge Ferie og Sommerbonanza etter avtale med avdelingsleder.

Du bidrar til utvikling av gode rutiner for tjenesten etter behov.

Du holder deg faglig oppdatert og deltar i kompetanseutvikling, konferanser og seminar etter avtale med avdelingsleder.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder Fritid. 

Kvalifikasjoner:

Det stilles krav til 3-årig relevant sosialfaglig universitets- eller høyskoleutdanning. 

Relevant arbeidserfaring med barn og ungdom er ønskelig, fortrinnsvis innenfor fritidsfeltet.

Det er ønskelig med erfaring fra forebyggende arbeid og arbeid med utsatte grupper/sårbare barn og unge.

Det er ønskelig med kjennskap til kommunale tjenester og tiltak for målgruppen. 

Det er ønskelig med erfaring/utdanning rettet mot veiledning av voksenpersoner som arbeider sosialfaglig med barn og unge og deres familier. 

Det er ønskelig med erfaring fra nettverksarbeid og nærmiljøarbeid, samt gode IT-ferdigheter, herunder god erfaring med bruk av sosiale medier i jobben.

Førerkort klasse B er påkrevd.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Du har et engasjement for barn og unge, og er god på relasjonsbygging.

Du kan bruke aktivitet og fellesskap til å fremme deltakelse, mestring og tilhørighet.

Du ser etter ressurser og aktiviteter som gir mening og glede.

Du jobber godt i team og trives i samarbeid med andre.  

Du er kreativ og får andre med.

Du fullfører planlagte pålagte og planlagte oppgaver og kan dokumentere gode resultater. 

Du er endringsvillig og kan påta deg nye oppgaver når det er nødvendig.

Du har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig.

Du er en strukturert person som planlegger godt og har orden og oversikt.


Vi tilbyr:

En variert arbeidshverdag der åpne fritidstilbud og aktiviteter er hovedoppgaver.

Kollegaer med stort engasjement for og kompetanse i å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Treningsavtale.

Stillingskode/lønn etter avtale.