Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  07.03.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3498012
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Koordinator fritidskontakt fast 90% - Koordineringssenteret

Om avdelinga:

Stillinga er knytt til Koordineringsenteret, lokalisert på kommunedelsenteret i Skogsvåg. Koordineringsenteret ligg til kommunalsjefsområde helse og velferd – og har ulike oppgåver innanfor helse, omsorg, sosial og velferdstenester. Samskaping inn mot andre Kommunalsjefsområde, ulike forvaltningsnivå, frivillige, lag og organisasjonar er viktig.

Arbeidsoppgåver:

 • Rekruttering av fritidskontaktar/privat avlastarar
 • Godkjenning av fritidskontaktar/privat avlastarar
 • Tett dialog med dei ulike tenestestadane
 • Ansvar for rettleiing av fritidskontaktar/privat avlastarar
 • Ansvar for fellessamlingar for fritidskontaktar/privat avlastarar

Kvalifikasjonar:

 • Tre- årig høgskule innan helse og sosial

Ønskjeleg med:

 • Ønskjeleg med kjennskap til liknande arbeid

Personlege eigenskapar:

 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevnar
 • Løysingsorientert
 • Sjølvstendig

Anna:

Dette er ei nyoppretta stilling

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt: Assisterande kommunalsjef: Tove Helleland tlf 997 07 128

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.