Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Koordinator for særskilt tilrettelagt opplæring og faglærer innenfor spesialpedagogikk

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en meningsfull jobb i videregående opplæring? Ytre Namdal videregående skole har omgående 100% ledig kombinasjonsstilling, 40% som koordinator for særskilt tilrettelagt opplæring og 60% som faglærer innenfor spesialpedagogikk.

Stillingen inngår i skolens elevtjeneste og miljøteam der samarbeid og teamarbeid står sentralt. 

Arbeidsoppgaver:

Koordinere og planlegge overgangen til videregående skole for elever søkt inn med individuell søknadsbehandling
Koordinere og veilede i prosessen der elever skal henvises til PP-tjenesten
Koordinere og kvalitetssikre arbeidet med individuelle opplæringsplaner (IOP)   
Delta i samarbeidsmøter/ansvarsgrupper for elever med store faglige og sosiale tilretteleggingsbehov
Samarbeide med skolens pedagoger
Følge opp interne tiltak
Skaffe til veie og ha oversikt over tekniske hjelpemidler  
Avklare, registrere og bistå skolens 1. februarsøkere
Være en aktiv del av skolens miljøteam og elevtjeneste
Delta på avdelingsmøter og planleggingsdager
Undervisning som faglærer innenfor spesialpedagogikk

Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning og dybdekompetanse innenfor spesialpedagogikk
Søkere med undervisningserfaring blir foretrukket
God systemforståelse og evne til å jobbe i et inkluderende perspektiv
Gode ferdigheter i kommunikasjon og relasjonsbygging

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli vektlagt for å få et team med komplementære ferdigheter. Skolen ønsker søkere som:

har et positivt elevsyn og trives sammen med ungdommer i en hektisk hverdag
er fleksibel og samarbeidsvillig
har evne til å samarbeide godt med elever og kollegaer
er utviklingsorientert
har evne til god klasseledelse

Vi tilbyr:

Et støttende og utviklingsorientert kollegium
Godt tilrettelagte undervisningsarealer
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Dersom det framgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Du vil da som søker få informasjon om dette, jf. Offentlighetsloven §25.


Før eventuell tilsetting i Trøndelag fylkeskommune må politiattest legges fram. En politiattest skal ikke være eldre enn 3 måneder, og den legges ikke ved søknaden.