Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Koordinator for kompetansenettverk for e-helse i Rogaland

Digitalisering er et satsingsområde i Stavanger kommune, og vi har ambisjoner om at kommunen skal være i front. I helse- og velferdssektoren vil innføring av e-helseløsninger for å forbedre og effektivisere arbeidsmetoder og implementering av velferdsteknologi være viktige verktøy for å sikre bærekraftige tjenester også i fremtiden.

Avdeling e-helse og velferdsteknologi hører til tjenesteområde helse- og velferd. Tjenesteområdet består av 40 virksomheter av ulik størrelse og karakter, og har rundt 4500 ansatte. Tjenesteområdet ledes av direktør for helse og velferd og har en tverrfaglig sammensatt stab på rundt 40 årsverk. Avdeling e-helse og velferdsteknologi har ansvar for organisering og implementering av velferdsteknologi i Stavanger kommune, og forvaltning og videreutvikling av fagsystemene som benyttes i helse- og velferdstjenestene. Avdelingen jobber for trygg skalering av tilgjengelige, nyttige og sikre løsninger. For å få til dette er det nødvendig med kompetanse om informasjonssikkerhet og personvern, evne til å koordinere komplekse prosesser og samtidig ikke miste brukerbehovene av syne.

KS kompetansenettverk for e-helse (e-Komp) er finansiert over statsbudsjettet. Nettverket hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger. Kompetansenettverket er et kommunalt nettverk bestående av koordinatorer fra alle deler av landet. Kompetansen er bred og ivaretar både helse-, ledelses- og ikt-faglige interesser. De fleste i nettverket har lang fartstid med denne type utviklings– og implementeringsarbeid. Fagområdet er i sterk vekst, og vi har nå ledig midlertidig stilling som koordinator for kompetansenettverk for e-helse i Rogaland. Det er mulighet for forlengelse ved fortsatt finansiering over statsbudsjettet. Koordinator for e-Komp samarbeider med e-helsekoordinator i DigiRogaland og kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging om innføring av e-helseløsninger i Rogaland. Det er også etablert samarbeid med DigiVestland om felles innføringsløp av nasjonale løsninger.

Dersom du er opptatt av helsesektorens behov for samhandling og digitalisering og hvordan teknologiske løsninger kan bidra til å forbedre arbeidsprosesser kan dette være stillingen for deg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og bistå i innføring av e-helseløsninger i kommunene i Rogaland som del av kompetansenettverk for e-helse
 • Gjennomføre og delta i arbeid med prosessforbedring og gevinstarbeid
 • Gjennomføre/delta i arbeid med ros-analyse og personvernkonsekvensvurdering
 • Samarbeid med diginettverk, systemleverandører, nasjonale myndigheter- og organer, helseforetak og interne avdelinger i kommunen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelorgrad, fortrinnsvis innen helse- eller sosialfag
 • Videreutdanning, på masternivå, innen helseinformatikk/e-helse er ønskelig
 • Det er en fordel om du har erfaring med elektronisk pasientjournal og har kjennskap til helse- og velferdstjenesten i kommunal sektor
 • Fordel med kompetanse og erfaring innen prosessforbedring og gevinstarbeid
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring fra gjennomføring av ros-analyser og personvernkonsekvensvurdering
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med annet skandinavisk språk som morsmål. 

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Du er strukturert, analytisk og glad i å dokumentere og systematisere

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å være en aktiv bidragsyter i videreutvikling av byens helse og velferdstjenester
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjem - jobb - hjem
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler gjennom KLP
 • Stillingskode: 853000 Rådgiver 
 • Lønn etter avtale