Koordinator/faglærer ved linje for KEM (Klima, energi og miljø i bygg)

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Trøndelag høyere yrkesfagskole, Trondheim tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning med følgende fordypninger: automatisering, elkraft, kulde- og varmepumpeteknikk, matteknikk, verdiskapning i lokalmat, dekksoffiser, maskinoffiser og KEM (klima, energi og miljø i bygg)

Skoleåret 2020-2021 er det ca. 230 studenter og ca. 25 ansatte ved fagskolen. 

Trøndelag høyere yrkesfagskole,THYF, Trondheim ligger på Byåsen.

For mer informasjon om skolen henvises til hjemmeside. www.thyf.no


Vi har ledig  inntil100 % fast stilling som Koordinator/faglærer/veileder ved linje for KEM (Klima, energi og miljø i bygg). Ca 40% av stillingen er undervisningsstilling. KEM er et nett og samlingsbasert deltidsstudie der studentene går 1. og 2. år ved avdelingen i Stjørdal før de kommer hit til Trondheim for 3. og 4. år.   Undervisning og arbeidssted er Trondheim fagskole men informasjon om studiet finner man på hjemmesiden www.thyf.no under Stjørdal Fagskole.

Stillingen innebærer at man første året må bruke tid til å få i gang studiet. De fleste faglærerne er allerede på plass men avtaler om bedriftsbesøk, planlegging av samlinger og timeplaner er ting som vil ta tid første året. Andre året er den som blir tilsatt tiltenkt en rolle som veileder med oppfølging av studentene mens de jobber med fordypning og hovedprosjekt. Tema det skal undervises i vil være: VVS-prosjektering og systemforståelse samt kulde og klimarelaterte emner, Alt etter kvalifikasjoner til den som blir ansatt.

Tiltredelse 15.08.2021

Dersom du ønsker å være med på å utvikle en utdanning innen Klim, energi og miljø i bygg tilpasset dagens krav, i et godt arbeidsmiljø, kan dette være jobben for deg. 


Kontaktperson:
Avdelingsleder Trondheim, William Eide, Tlf. 952 29 168

  

Arbeidsoppgaver:

 Planlegging og tilrettelegging av studiet i sin helhet. Undervisning i relevante emner.


Kvalifikasjoner:

 • relevant praksis innen fagområdene VVS prosjektering , Kulde og klimaanlegg i bygg samt annen byggeteknisk erfaring.
 • sivilingeniør eller ingeniør med relevant utdanning. Søkere med fagskoleutdanning og lang erfaring er også aktuelle søkere.
 • gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
 • undervisningserfaring og/eller pedagogisk utdanning er en fordel, men ingen forutsetning. Tilbud om pedagogisk utdanning vil bli gitt.

Personlige egenskaper:

 • er utviklingsorientert og initiativrik
 • evner å ta i bruk fleksible og varierte arbeidsmetoder
 • har gode samarbeidsevner
 • er lojal og ansvarsbevisst
 • evner å arbeide strukturert og selvstendig
 • har gode kommunikasjonsevner og et positivt menneskesyn

Vi tilbyr:

 • utfordrende oppgaver i et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • offentlig pensjonsordning
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement, avtaler og regulativ.