Ledig stilling

Luftfartstilsynet

Koordinator fagavdelingen

Offentlige tjenester og forvaltning

Luftfartstilsynet har ledig stilling som koordinator i fagavdelingen. Stillingen er organisert i stab i avdelingen og rapporterer til avdelingsdirektører.

Stillingens oppgaver er knyttet til avdelingens implementering og standardisering av kompetansestyring og kvalitetsarbeid, i tillegg til å være lederstøtte for avdelingens seksjonsledere og avdelingsdirektør. Andre oppgaver kan også påregnes basert på avdelingens utvikling og behov.

Vi ønsker en person som har høy kompetanse på IKT-verktøy, både for implementering og standardisering. Det kreves god innsikt og forståelse for kompetansearbeid, kvalitetsarbeid og standardisering av arbeidsprosesser. Du vil jobbe både tverrfaglig og i egen avdeling samt lede arbeidsprosessene.

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole, minimum bachelornivå
 • Erfaring fra kompetansestyring/verktøy for kompetansestyring
 • Kompetanse/erfaring fra kvalitetsstyringsystemer, kvalitetsrevisjon eller risikostyring
 • Erfaring fra prosessutvikling og forbedringsarbeid
 • Erfaring med prosjektledelse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Høy kompetanse på IKT verktøy

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Du kan se detaljenes betydning i helheten
 • Du har evne til å ta initiativ og er løsningsorientert
 • Er god på teamorganisering og tverrfaglige prosesser
 • Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Du er kontaktskapende og god til å samarbeide
 • Du er utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer
 • Du har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statsansatt
 • Er god på teamorganisering og tverrfaglige prosesser

Vi tilbyr:

Vi kan tilby interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse
Nært samarbeid med andre faggrupper og dialog med luftfartsaktørene
Gode utviklingsmuligheter
Godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger
Fleksibel arbeidstidsordning
Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1364 seniorrådgiver innen lønnsspenn fra kr. 708.000 – 895.500,- avhengig av kvalifikasjoner. 
Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Vi har kantine, parkeringsgarasje og fleksibel arbeidstidsordning. Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom.
 
Les dette før du søker: 
Råd til deg som vil søke stilling i Luftfartstilsynet
Gode ordninger og fordeler i Luftfartstilsynet

Er du en ressurs vi ikke vet om?
Vi mener at et bredt spekter av medarbeidere gjør at vi får nye tanker og perspektiver og kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som har ulik kompetanse, som har ulik bakgrunn, og som har opplevd ulikt i livet. Vi har få medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, så om du kan krysse av for noe av dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Med en slik bakgrunn kan du være en verdifull ressurs og tilføre oss viktige impulser vi ikke har. Vi inviterer minst én kvalifisert søker innenfor hver av de tre kategoriene til intervju. Får du jobben, legger vi naturligvis til rette for deg om du trenger det. Utenom å sørge for at vi velger ut de riktige kandidatene bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. 
Les mer om kravene her: Hensyn.

Søkerlisten er offentlig
Det er viktig med åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Derfor blir alle som søker en stilling hos oss, satt opp på den offentlige søkerlisten om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på listen, tar vi kontakt med deg om vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser. 
Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer.