Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Koordinator

Nedre Romerike Legevakt er i dag lokalisert i Lillestrøm og Sørumsand og er et allmennmedisinsk døgntilbud for innbyggerne i Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommune, samt Flateby (nordre del av Enebakk kommune). Legevakten dekker et befolkningsgrunnlag på 150 000, og tilbyr øyeblikkelig medisinsk hjelp via telefon (116 117), helsepersonell i legevaktsentral, 2 uniformerte legebiler i sykebesøk, kommunalt fastlegekontor, luftveisklinikk, oppmøtelegevakt NRLV og Sørumsand og testsenteret for Covid-19.
 
Fra 01.01.21 har vi ledig fast 100% stilling som koordinator. Stillingen ligger i stab hos seksjonsleder, inngår i legevaktens lederteam og er tiltenkt stedfortredertjeneste for seksjonsleder. Arbeidstiden er dagtid hverdager, flexitidsordning.  
 
 

Arbeidsoppgaver
 • Innleie av personell og daglig oppfølging av vaktbok
 • Ajourhold av GAT
 • I samarbeids med fagutviklingssykepleier tilrettelegge for opplæring og internundervisning
 • Delta ukentlig på lederteam-møter
 • Stedfortreder for seksjonsleder
 • Delta i aktuelle ansettelsesprosesser
 • Bistå i avdelingen ved behov
 • Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med relevant videre-/etterutdanning
 • Lang erfaring fra legevakt
 • Gode datakunnskaper
 • GAT-kurs
 • Turnuskurs
 • Må også ha inngående kunnskap om- og erfaring med:
 • Legevaktens drift av de ulike seksjoner
 • Turnus/turnusplanlegging
 • GAT som arbeidsverktøy
 • Arbeidstidsbestemmelser
 • Kommunens avtaleverk
Personlige egenskaper
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å bidra til godt samarbeid innen egen enhet og i organisasjonen generelt
 • Evne til å etablere god kommunikasjon og tillit
 • Evne til å takle stress og ha flere baller i luften samtidig ha stor arbeidskapasitet og
 • Arbeide strukturert og målrettet
 • Være fleksibel i forhold til arbeidstid
 • Lojalitet overfor kommunens politiske og administrative føringer
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Treningstilbud
 • Bedriftshytte
 • Kulturtilbud